"הקמת מועדונים חברתיים לאנשים עם מוגבלות אשר סובלים גם מבדידות" (עיריית ת"א-יפו, אגף דרום)

author.DisplayName
אגף דרום, מנהל השירותים החברתיים, עיריית ת"א-יפו, תל-אביב-יפו

אני עובדת כמרכזת תחום נכויות באגף דרום של מינהל השירותים החברתיים בעיר תל אביב- יפו. בבדיקה של מאפייני האוכלוסיה לשנת 2014- 2013 התברר שכ- 15% מסך מטופלי הרווחה נמצאים בנזקקות של בדידות. בבדיקה נוספת שלנו הסתבר כי רובם סובלים, בנוסף לבדידות, גם ממוגבלות מסוימת, פיזית, נפשית, קוגניטיבית או חושית.

בתוכניות עבודה האגפיות והמחלקתיות הוחלט לבנות מענים מתאימים עבור תופעת הבדידות.

נערכו קבוצות מיקוד עם מטופלים בודדים באגף (הוזמנו לקבוצת מיקוד מטופלים שחיים במשק בית יחיד, ללא מקום עבודה משמעותי וללא מערכת משפחתית) בעקבות שיח משותף עלה הצורך של המטופלים לחוויה חברתית וכפי שהגדירו "לצאת מהבית , לראות אנשים אחרים, לשמוח ולרקוד ". לפני כשלוש שנים הוקם מועדון חברתי ראשון באגף דרום, כיום יש כבר שלושה מועדונים חברתיים.
המועדון הראשון הוקם ביוזמת אחת המחלקות החברתיות באגף, העקבות זאת נוצר שיח עם המפקחות המחוזיות ממשרד הרווחה, והנושא הטיפול בבודדים עם מוגבלויות עלה לסדר היום של משרד הרווחה.

כיום המועדונים החברתיים מוכרים ע"י אגף השיקום במשרד הרווחה, הם ממוקדים במתן מענה לאוכלוסיית אגף השיקום ולאוכלוסיית אגף פרט ומשפחה.

המועדונים פועלים בשעות שונות של היום, בבוקר או בערב. הפעילות כוללת חוגי תרבות ואמנות, לרבות פעילות ספורטיבית, מפגש חברתי, קבוצות תמיכה וסדנאות לשיפור מיומנויות והעשרת הידע". בכל אחד מתוך 3 מועדונים מבקרים בין 15-25 משתתפים, בגילאים 30-6בממוצע, ואנחנו ממשיכים לגיוס חברים נוספים.

חברי המועדון שיתפו כי הם נתרמים רבות מהחוויה הקבוצתית, הם דיווחו על שיפור ניכר במצבם החברתי, הראו התקדמות במיומנויות חברתיות, נוצרה חברות וידידות אישית ביניהם, והם הפכו לקבוצה מלוכדת המהווה קבוצת תמיכה לחבריה.לכל הנ"ל ישנה השפעה חיובית על הביטחון העצמי ועל הדימוי העצמי. חשוב לציין גם עליה בשימוש במשאבי קהילה ובנושא מיצוי זכויות.

אירה ריידר סורקין
אירה ריידר סורקין
Powered by Eventact EMS