הפורום הארצי של העובדים הסוציאליים ברפואה דחופה כמשאב לפיתוח העבודה הסוציאלית ברפואה דחופה

דורון וילנר doronv@tlvmc.gov.il
השרות לעבודה סוציאלית, המרכז הרפואי תל אביב (איכילוב)

העבודה הסוציאלית הינה חלק אינטגראלי של המחלקות לרפואה דחופה בכל רחבי הארץ, בשגרה ובחרום. העו"ס במלר"ד תורמת לשילוב המיומנויות ייחודיות של העבודה הסוציאלית בטיפול באלימות במשפחה, תקיפה מינית, נפגעי טראומה, שכול, קשישים, ילדים, נוער בסיכון ואוכלוסיות מיוחדות בשילוב רצף טיפול חיוני בין הקהילה לבית החולים.

העו"ס במלר"ד לוקחת חלק בהכשרה של כלל העו"סים בביה"ח וכן של צוותי הסיעוד והרפואה בנושאי שכול, אובדן, בשורה קשה, וטיפול באוכלוסיות המצריכות התערבות ייחודית.

הדינמיקה הסוערת של סביבת העבודה במלר"ד מטילה על העו"ס אחריות כבדה ודרישות מיומנות בתחומי ידע מגוונים אותן עליו להפעיל באופן מידי. הפורום הארצי של העובדים הסוציאליים ברפואה דחופה הפועל כבר למעלה משבע עשרה שנים מהווה מסגרת לימוד ויצירה לצד היותו גורם תמיכה מקצועית ורגשית בעמיתים בכל קצווי הארץ. הפורום פיתח מודלים ייחודיים בין השאר, לטיפול בנפגעי טראומה גופנית ורגשית במטרה למזער סיכונים לפגיעות נפשיות ארוכות טווח בקרב הנפגעים ובקרב משפחותיהם.

נציג את שלבי ההתפתחות של הפורום, הדילמות והקשיים המלווים עבודתו.

דורון וילנר
דורון וילנר
בי"ח איכילוב
Powered by Eventact EMS