סביבה תומכת: תוכנית תמיכה לאנשים בוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית המסייעת להם להמשך מגורים בסביבתם הטבעית בקהילה 1. מפרקטיקה למדיניות, ויויאן אזרן-מנהלת השרות לטיפול בקהילה 2. רקע רציונל וביסוס התוכנית.

author.DisplayName 1 author.DisplayName 1 author.DisplayName 2 author.DisplayName 3
1השירות לטיפול בקהילה האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, ירושלים
2מכון רום, מכון רום, תל-אביב
3מחקר, קרן שלם, בית דגן

תוכנית סביבה תומכת הוקמה לפני כ-10 שנים כמענה למקרים של אנשים בוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית שהתגוררו בגפם, בבית הוריהם וחלקם נמצאו במצבי סיכון. התוכנית באה לתת מעטפת תמיכה שתאפשר המשך מגורים בקהילה ומניעת הוצאתם של האנשים למסגרות דיור חוץ ביתי.

לאור הצלחת התוכנית והכרה של העו"סים ברשויות בתרומתה לאוכלוסיית היעד, גבר הביקוש של רשויות הרווחה לצרף אנשים נוספים לתוכנית. לאור הביקוש הרב הורחבה התוכנית והפכה לתוכנית דגל של השרות ונפרסה בכל הארץ.

יש לציין כי התוכנית תואמת לאמנת האו"ם לזכויות לאנשים עם מוגבלויות בעניין זכותם של אנשים עם מוגבלות לשוויון וחופש בחירה כולל בתחום המגורים, אותה אישררה ישראל בשנת 2012.

התוכנית תואמת למגמות עתידיות של מנהל מוגבלויות לפיתוח תכניות מותאמות אישית לאנשים עם מוגבלות, ולמתן זכות בחירה.

התוכנית כפי שפועלת מממשת את מדיניות מנהל המוגבלויות בצמצום מספר האנשים המופנים למסגרות מעוניות חוץ ביתיות , ומאפשרת לאנשים עם מוגבלות לממש את זכותם לבחירה וזאת באמצעות בניית תוכנית אישית מותאמת לאדם על פי רצונותיו, מגבלותיו ויכולותיו.

סביבה תומכת הינה תוכנית דגל שפיתח השרות לטיפול בקהילה , לאנשים בוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית הגרים בקהילה. התוכנית נותנת מענה פרטני ומספקת שרותי תמיכה ,ליווי, והכוונה למשתתפים המתגוררים בגפם או הגרים עם הוריהם המבוגרים וחלקם נמצאים במצבי סיכון. התוכנית באה לסייע להם להמשיך להתגורר בקהילה ולמנוע הוצאתם מהבית. התוכנית פועלת כיום בכ-50 רשויות ונותנת מענה לכ-600 משתתפים. התוכנית מופעלת ע"י המח` לשרותים חברתיים או עמותות.

במהלך השנים בהן פועלת התוכנית נצבר ניסיון רב אצל אנשי המקצוע והארגונים המפעילים ,וכדי להמשיג ולשמר את הידע הוחלט להקים קבוצת למידה שתאגם את הידע שהצטבר בשטח לתורת הפעלה.

טלי אלון
טלי אלון
Powered by Eventact EMS