נשים ערביות ויהודיות בהתמודדות עם מחלת סרטן השד

rawan.dahabre@mail.huji.ac.il
אשפוז יום ואנקולוגי והמחלקה לעבודה סוציאלית, בית חולים שערי צדק, ירושלים

נשים חולות סרטן השד עלולות לחוות השלכות שליליות בעקבות גילוי המחלה. לעומת זאת, חלק מהן חוות השלכות חיוביות כתוצאה מהמאבק עם משבר, תהליך זה נקרא" צמיחה פוסט טראומטית. תהליך זה, הוא תהליך אוניברסאלי, למרות זאת הוא בעל מאפיינים מיוחדים בתרבויות שונות. המאפיינים המיוחדים של החברה הערבית במדינת ישראל מביאים להתמודדות ותהליך צמיחה שונה עם מחלת סרטן השד בהשוואה לחברה היהודית.

לאור כך, מטרת מחקרינו הינה לבחון את מושג הצמיחה הפוסט טראומטית אצל נשים חולות סרטן השד אחרי האבחנה תוך שימת דגש על ההבדלים בין יהודיות וערביות.

המחקר הנוכחי נערך בקרב 60 נשים חולות סרטן השד, 39 נשים יהודיות ו21 נשים ערביות, אשר מטופלות במחלקת אשפוז יום אונקולוגי שערי צדק. הנשים התבקשנה למלא שאלון אנונימי לדיווח עצמי בשפת האם של המשתתפת.

אחד ההבדלים הוא שנשים ערביות דווחו על רמת סימפטומים פוסט טראומטיים ושימוש באסטרטגיות שליליות יותר בהשוואה ליהודיות. מצד שני, נשים יהודיות דווחו על יכולת גמישות ותמיכה חברתית גבוהה יותר בהשוואה לערביות. אולם, לא נמצאו הבדלים בין ערביות ויהודיות בדווח על צמיחה פוסט טראומטית. בנוסף, נמצא שנשים ערביות עם רמת תמיכה חברתית גבוהה דווחו על צמיחה פוסט טראומטית גבוהה בהשוואה לערביות עם רמת תמיכה נמוכה יותר, ואצל יהודיות לא נמצא קשר כזה.

תרומתו של המחקר בממד הפרקטי שהיא עשוי להציג קווים מנחים לאנשי המקצוע בבניית תוכניות ההתערבות עם חולות סרטן השד באופן כללי תוך התחשבות בסביבה החברתית הייחודית והתמיכה החברתית שהיא מספקת. זאת ועוד, ממצאי המחקר עשויים להעלות את המודעות אצל קובעי המדיניות לספק משאבים ולחשוב בכוון פיתוח שירותים רחבים הכוללים את החולים ובני משפחתם, והעובדים בדרך שהיא רגישה תרבותית.

רואן דחאברה
רואן דחאברה
Powered by Eventact EMS