היהפוך כושי עורו - תכנית הכנה להשמה

רוני כרמל roni-rh@keren.org.il
מרכז שיקום רחובות ומפעלים מקדמי תעסוקה אזור המרכז, הקרן למפעלי שיקום, רחובות

תכנית מרכז ההכשרה במפעלים מקדמי התעסוקה לחיזוק מיומנויות להשתלבות תעסוקתית. הפעלתה הצריכה שינוי בתפישות השיקומיות והטמעתה בקרב הצוותים,בני משפחותיהם ומקבלי השרות. במקביל עבדנו על תהליכי חיזוק של מסוגלות עצמית, התמודדות עם תהליכי השינוי, האמונה והתמיכה בהם.
הקרן למפעלי שיקום בשיתוף אגף השיקום במשרד הרווחה בנתה תכנית במפעלים מקדמי תעסוקה באזור רחובות והסביבה, במטרה לאתר מבין מקבלי השרות בעלי פוטנציאל להתקדם ולהשתלב בשוק החופשי. להכינם ולהכשירם בפרק זמן מוגדר של שישה חדשים.
התוכנית הינה כלי התערבותי המאפשר את חיזוקו של מקבל השרות ע"י עבודה על מיומנויות בינאישיות ותפקודיות כאן ועכשיו באמצעים מגוונים כגון: משובים תפקודיים, בניית תוכנית אישית לכל משתתף, התנסות תוך מפעלית, עבודה קבוצתית והתנסות חוץ מפעלית.
התוכנית היא כלי תמיכתי המלווה ומעודד את משתתף התוכנית להיות מעורב בתכנון עתידו התעסוקתי.

תוכנית זו יצרה תהודה ,סקרנות ועניין בקרב האוכלוסייה העובדת במפעלים מקדמי תעסוקה. היו שהביעו את רצונם להשתלב בתוכנית במחזור הבא.

ייחודה של התוכנית בכך ששילבה שתי עובדות מקצועיות מדיסציפלינות שונות: עו"ס ומרב"ע.
כל דיספלינה הביאה את המומחיות וכלי ההתערבות הייחודיים לה והשיתוף בינהן יצר עבודה הוליסטית שאפשרה לראות את האדם השלם על כל היבטיו ולהתאים את התוכנית בהתאם לצרכיו , יכולותיו וקשייו. נעשתה התאמה של תכני הקבוצה ומשימותיה למאפייני משתתפיה – אוכלוסייה ברמות תפקוד שונות. ההתאמה ליוותה את שלבי התכנית.
• במחזור הראשון: התחילו 13 משתתפים וסיימו 12. 6 יצאו להשמה, שניים בחרו להישאר
• במחזור השני: 8 משתתפים ללא נשירה. 4 יצאו להשמה, אחת בטיפול השמה.•
• המחזור הראשון לווה בסוגיות, דילמות וקשיים שניתנו עליהם את הדעת בהטמעת התכנית בהמשך.

רוני כרמל
רוני כרמל
Powered by Eventact EMS