קבוצה לטיפול במניעת אלימות זוגית - מודל מובנה על פי שיטת CBT

ולרי ברזנר valeryb@molsa.gov.il מירי מוסקוביץ-אסולין
שירות המבחן למבוגרים, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, ת"א והמרכז

רציונל:

יעוד שירות המבחן למבוגרים להפחית סיכון לחברה ע"י התאמה והמלצה על חלופות ענישה, לשקם ולפקח על עוברי חוק, לצורך שילובם בחברה, תוך צמצום של שיעורי הרצדביזם.

קבוצה טיפולית בשיטת CBT, באה לתת מענה לגברים שנהגו באלימות כלפי בנות הזוג, בשל קשיי שליטה, למידה כי אלימות מאפשרת פתרון בעיות או מענה למצבים רגשיים.

מטרות: הפסקת התנהגות אלימה בזוגיות.

יעדים: הקניית כלים ומיומנויות בתחום התמודדות עם מצבי כעס, שיפור תקשורת זוגית, זיהוי מצבי סיכון, זיהוי עיוותי חשיבה.

שיטה: מדובר בקבוצת רכבת, על פני מפגשים שבועיים בני שעה וחצי, עם תחנות כניסה ויציאה בהתאם למצב המשפטי של המשתתפים. בינואר 2016 התחלנו להפעיל את המודל.

האפיונים המרכזיים של המשתתפים: קושי לזהות ולהביע רגשות וצרכים, דפוסי חשיבה נוקשים, צרכי שליטה ותלות, רגש כעס דומיננטי ועמדות מגדריות פטריארכליות. תנאי לטיפול - רצון לשינוי דפוסי התנהגות, ולקיחת אחריות על ביצוע העבירה.

ממצאים: פרוטוקול לעבודה הקבוצתית, מחולק למפגשים, כולל משימות שניתנות לביצוע בבית בין המפגשים, לצורך חיזוק המודלים הנלמדים. סדר המפגשים: הגדרת וסוגי אלימות; דרכי למידה לשימוש באלימות; מעגל אלימות; זיהוי רגשות; מודל כ.ב.ש.ה. (כבוד, ביטחון, שייכות הצלחה) – אמונות יסוד על עצמי ועל העולם; עיבוד העבירה מודל א.פ.ר.ת. (אירוע, פרשנות, רגש, תגובה); טעויות חשיבה ומבער רגשי; פסק זמן; טכניקות הרפיה; תקשורת פסיבית, אגרסיבית, אסרטיבית; תקשורת מקדמת/מעכבת – שפת ה"אני"; אמפטיה - הגברת יכולת לגלות אמפטיה כלפי אחר; חזרה על מודל א.פ.ר.ת. – לחזור על סיפור העבירה, אילו זה היה קורה היום; גלגל שיתוף ושוויון.

מסקנות :

  • עד כמה המודלים הנלמדים שימושיים וישומיים בחיי היומיום של המטופלים.
  • כיצד להגביר את שיתוף הפעולה של המשתתפים בביצוע מטלות בית.
ולרי ברזנר
ולרי ברזנר
Powered by Eventact EMS