שמיעת קולם של ילדים בבבתי המשפט לענייני משפחה

yifatf@molsa.gov.il רינת אבדר
יחידת הסיוע שליד בית המשפט לענייני משפחה ובתי הדין הדתיים, משרד העבודה והרווחה, ירושלים

רקע

שמיעת קולם של ילדים הינה התערבות ייחודית המתקיימת ביחידות הסיוע שליד בתי המשפט לענייני משפחה. התערבות זו נועדה לאפשר לילדים אשר מתנהלים בין הוריהם הליכים בעניינים הנוגעים להם להשמיע את עמדותיהם ורצונותיהם בפני בית המשפט, בטרם קבלת החלטות שיפוטיות הנוגעות לחייהם ולעתידם. המודעות לזכותם של ילדים להשתתפות בהליכים הנוגעים להם החלה בהשפעת האמנה הבינלאומית לזכויות הילד. ברוח זו מונתה בכנסת וועדה בראשותה של כבוד השופטת סביונה רוט-לוי ובהתאם להמלצותיה נכנסו לתוקף תקנות בנושא שמיעת ילדים. במקביל, החלה לפעול תכנית ניסיונית בבתי המשפט לענייני משפחה בירושלים ובחיפה. תכנית זו פעלה כפיילוט בין השנים 2007-2010. בשנת 2014 הורחבו תקנות אלו לכל בתי המשפט לענייני משפחה ויחידות הסיוע בארץ.

מטרות

שמיעת קולם של ילדים נועדה לאפשר מימוש זכותם של ילדים להישמע בפני בית המשפט על מנת שדבריהם יילקחו בחשבון בעת קבלת ההחלטות בעניינם. כמו כן, ניתנת להם האפשרות לקבלת הכלה רגשית, תמיכה והעצמה ע"י אדם ניטרלי שאינו מעורב בסכסוך המשפחתי. באמצעות מפגשים אלו ניתן גם לאתר ילדים הנמצאים במצוקה עקב המשבר המשפחתי ולהפנותם לגורם טיפולי.

ממצאים

את תכנית הפיילוט ליווה מחקר מטעם מכון ברוקדייל ומתוצאות המחקר עלה כי 93% מהילדים שהשתתפו חושבים כי זה רעיון טוב להציע לילדים הזדמנות לבטא את עצמם בנושא המחלוקת בין ההורים. 62% מהילדים שהשתתפו חושבים שההשתתפות עזרה להם או עזרה להם מאד.

מסקנות

מתוך הניסיון המצטבר של שמיעת ילדים ביחידות הסיוע, מרבית הילדים נענים להזדמנות להשמיע את דברם ולהשפיע על החלטות הנוגעות לחייהם. לעתים המפגש עם הילד אף מאפשר לעו"ס היחידה לעורר את המודעות של ההורים להיות קשובים לקשיים ולצרכים הייחודיים של הילד, אשר לעתים נדחקים הצידה בתוך סכסוך הגירושין.

יפעת  פאור
יפעת פאור
Powered by Eventact EMS