תכנית "מעטפת" לנוער עובר חוק בשירות המבחן לנוער: חשיבה מחוץ לקופסא הלכה ומעשה

talis@molsa.gov.il יעל חובב
שירות המבחן לנוער, משרד הרווחה והשירותים החברתיים, ירושלים

רציונל/רקע

"מעטפת" - תכנית התערבות ייחודית, אינטנסיבית לנערים ולנערות עוברי חוק, המצויים בסיכון גבוה, המהווה חלופה להשמה חוץ ביתית. מטרתה להשאיר המשתתף בתכנית עם בני משפחתו בקהילה, באמצעות עטיפתו בשירותים הניתנים בקהילה. רכיבי ההתערבות "נתפרים על פי מידה" לכל משתתף, בהתאם לצרכיו ועל פי מטרות ההתערבות.

התכנית בארץ מבוססת על מודל Wraparound שהתפתח בארה"ב בשנות ה - 80 של המאה העשרים, בעקבות התפתחות גישה המעדיפה טיפול במסגרת המשפחה והקהילה, כדי לחזק את הסביבה הטבעית של הנער/ה.

החל משנת 2011 תכנית "מעטפת" לנוער עובר חוק מופעלת על ידי שירות המבחן לנוער ותחת פיקוחו, בשיתוף אגפי הרווחה ברשויות בהן התכנית קיימת.

מטרות ההתערבות:

  • הפסקת ההתנהגות עוברת החוק של בני הנוער המשתתפים בתכנית והפחתת מצבי סיכון
  • יצירת חלופה להוצאה למסגרות חוץ-ביתיות.
  • השתלבות נורמטיבית בקהילה: ביקור סדיר במסגרת חינוכית, עבודה או הכשרה מקצועית, ניצול

מותאם ופונקציונלי של שעות הפנאי.

  • חיזוק בני המשפחה: ההורים, הנער/ה, אחים, חיזוק הסמכות וההשגחה ההורית, הקניית כלים להורים לחיזוק יכולתם להתמודד עם קשיי ילדיהם, שיפור האקלים המשפחתי.

שיטות ההתערבות

כל נער בתכנית מלווה על ידי צל"מ – צוות ליווי משפחתי, הכולל תומכים מתוך המשפחה ואנשי מקצוע. הצל"ם נפגש אחת לשבוע עם הנער והוריו בבית הנער, לצורך איתור צרכים, בניית תכנית התערבות לנער ומעקב אחר ביצועה. במהלך השבוע על הנער לבצע משימות כפי שנקבען במשותף במפגשי הצל"מ.

בהרצאה תוצג התערבות ייחודית בתכנית מעטפת עם קטין עובר חוק, אשר כל ניסיונות הטיפול הקודמים בקהילה נכשלו והוא היה מיועד לשילוב במסגרת חוץ ביתית. יתואר כיצד הפנייתו והשתתפותו בתכנית הובילו להשגת מטרות ההתערבות וחוללו שינוי משמעותי בדפוסי חשיבתו והתנהלותו ובמארג המשפחתי כולו.

טלי סמואל
טלי סמואל
Powered by Eventact EMS