טיפול קבוצתי בילדים חשופים לאלימות במשפחה השוהים במקלט לנשים

שירה חזי shirah@yachdav.org.il
רווחה קהילתית, עמותת יחדיו, באר שבע

רציונל: למקלט מגיעים ילדים שנחשפו לחוויית האלימות במשפחה. חוויה זו מעוררת בהם בלבול, פחד, תחושות אשמה ודאגה ביחס לסיכון בו נתונה משפחתם. חוויה זו משפיעה על תפקודם וגורמת לקשיים בתחום הרגשי, החברתי, ההתנהגותי, הקוגניטיבי והבריאותי. קשיים אלה מצביעים על הצורך בהתערבות קבוצתית המכוונת לפגיעות הייחודיות של הילדים החשופים לאלימות.

מטרות הקבוצה: עיבוד חווית טראומת החשיפה לאלימות , יצירת מרחב בטוח ויציב היכול לשמש מקור תמיכה. מתן אפשרות לצאת מהבידוד אותו חווים הילדים . זיהוי תופעת האלימות, המשגתה, שלילתה והבנת השלכותיה על חייהם , הרחבת מנעד הרגשות ע"י זיהוים וביטוים . פיתוח מיומנויות חברתיות ודרכי התמודדות לפתרון בעיות . פיתוח וחידוד הכוחות האישיים והקבוצתיים והעלאת הערכתם העצמית . הגברת תחושת השליטה בחיי הילדים . גיבוש תכנית הגנה להתמודדות עם מצבי אלימות ומצבי חירום.

מתודולוגיות עבודה: העבודה בקבוצה התבצעה באמצעות כלים השלכתיים: משחקי תנועה ותפקידים , סיפורי ילדים והצגות, שימוש בשירים וחומרי יצירה. התקיימו 13 מפגשים שבועיים.

ממצאים: הקבוצה נתפסה כמקום בו ניתנה לילדים הזדמנות להתנסות בסביבה חיובית ובטוחה. הקבוצה כללה ילדים שעברו התנסות דומה והמסר שהועבר בקבוצה הוא כי הם אינם בודדים, ויש עוד ילדים שחוו חוויות הדומות לשלהם. תחושה זו העניקה להם תמיכה והזדמנות לגלות את הסוד, כך שיובן ע"י חברי הקבוצה. התהליך הקבוצתי יצר קונטקסט המאפשר השלמה עם אירועי העבר, סייע לילדים להבין כי הם אינם אחראים לאלימות, יצר מסגרת תומכת ללמידת דרכי התמודדות חדשות, בטוחות ומותאמות למציאות בעתיד.

המלצות: חשוב לאפשר לילדי הנשים השוהות במקלט לבטא ולעבד את חוויית החשיפה לאלימות, מתוך הבנה כי לחשיפה זו השפעה רבה על תפקודם בהווה וגיבוש זהותם בעתיד. המסגרת הקבוצתית מאפשרת עיבוד זה באופן תומך, מכיל ובטוח.

שירה חזי
שירה חזי
Powered by Eventact EMS