יחידת הסיוע כחלק מתהליך שינוי חברתי – החוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה

judita@molsa.gov.il
יחידות הסיוע שליד בתי המשפט לענייני משפחה ובתי הדין הדתיים, משרד העבודה והרווחה, ירושלים

במסגרת הפאנל נציג את עקרונות החוק, ההיערכות ליישומו ומסקנות ראשוניות.

רציונל
בני זוג העומדים בפני פירוק התא המשפחתי מצויים בתקופה משברית וסוערת מאוד בחייהם, כשהם מתמודדים עם רגשות קשים. עד לאחרונה, בני זוג בהליכי פירוד, הפכו כמעט אוטומטית ליריבים משפטיים והחלו בהליך משפטי ממושך שגבה מחיר יקר מהם ומילדיהם, בזמן שהם אמורים להמשיך ולנהל הורות משותפת. על רקע זה נכנס לתוקפו ביום 17.7.16 "החוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה", כשיחידות הסיוע שליד הערכאות המשפטיות אמונות על ישומו.

מטרות
מטרת החוק הינה "לסייע לבני זוג ולהורים וילדיהם ליישב סכסוך משפחתי ביניהם בהסכמה ובדרכי שלום, ולצמצם את הצורך בקיום התדיינות משפטית, מתוך התחשבות במכלול ההיבטים הנוגעים לסכסוך ובטובתם של כל ילדה וילד".
בחוק נקבע כי לפני שיוכל אדם להגיש תביעה בעניין של סכסוך משפחתי, יגיש בקשה ליישוב סכסוך, בה יציין רק את עובדת קיום הסכסוך, מבלי לפרט את נושא המחלוקת או טענות משפטיות ואחרות. ההליך הנקרא מהו"ת (מידע היכרות ותאום) כולל עד ארבע פגישות ומטרתו לסייע לצדדים להגיע להסכמה על הדרך בה הם מעוניינים ליישב את הסכסוך תוך מתן כלים שיסייעו בידיהם לקבל את ההחלטה הטובה ביותר עבורם.

ממצאים
לאחר כעשרה חודשי עבודה, התפוקות שנמדדו עבור 9700 משפחות שהתיקים בעניינם נסגרו, מראות כי בשליש מן המקרים בחרו הצדדים ליישב את הסכסוך בהסכמה, ביחידת הסיוע או מחוצה לה.

מסקנות
כפי שאופייני לשינויים בסדר גודל מסוג זה, התגובות בשטח מגוונות – מחד ביקורת כנגד החוק ויישומו ומאידך שביעות רצון והכרה בתרומת התהליך למניעת הסלמת הסכסוך וצמצום הפגיעה בילדים.
התרשמות עובדי יח"ס היא כי יש ערך משמעותי לתהליך מסוג זה, לצד הכרה בצורך בלימוד מתמשך והתאמת תהליכי העבודה לצרכים.

יהודית אסף
יהודית אסף
Powered by Eventact EMS