הטמעת התערבות בגישת הטיפול הבינאישי בקרב עובדים סוציאליים לצורך טיפול בנשים המתמודדות עם דיכאון לאחר לידה

ד"ר רנה בינה 1 ד"ר בובי פוסמונטייר 2 שרהלי גלסר 3 טלי צינמון 4 ד"ר ברוך בנדיקט סטיר 5
1עבודה סוציאלית, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן
2College of Nursing and Health Professions, Drexel University, Pennsylvania
3היחידה לחקר בריאות האישה והילד, מכון גרטנר, רמת גן
4פניות הציבור, מכבי שירותי בריאות, תל אביב
5מחוז שרון פסיכיאטריה, מכבי שירותי בריאות, כפר סבא

רקע: עו"סים מטפלים במגוון אוכלוסיות במסגרות שונות, אולם בספרות מופיעים תיאורים מועטים של שיטות התערבות מבוססות ראיות, המועברות ע"י עו"סים, לטיפול בנשים המתמודדות עם דיכאון לאחר לידה (דל"ל). בישראל מופעלת בכל טיפות החלב תוכנית לאיתור תסמיני דל"ל ולהפניית נשים לגורמי טיפול, ביניהם עו"סים. מטרת מחקר פיילוט זה היתה לבדוק ישימות של הכשרת עו"סים במסגרת קופת חולים לביצוע התערבות בגישה הבינאישית (Interpersonal Therapy) בקרב נשים המתמודדות עם דל"ל.
שיטה: נשים בשבועות ה-4-24 לאחר לידה, בעלות תסמיני דל"ל, בנות 18 ומעלה השתתפו במחקר הלא-רנדומלי דו-קבוצתי זה. קבוצת המחקר (n= 13) קיבלה 8 מפגשי טיפול בגישה הבינאישית וקבוצת הביקורת (n= 14) קיבלה טיפול רגיל. בסוף הטיפול ו-4 שבועות מסיום הטיפול נבדקו רמת תסמיני הדל"ל, רמת תפקוד ושביעות רצון מהטיפול. הנתונים נותחו בניתוח מדידות חוזרות מסוג mixed-effects models for continuous outcomes.
ממצאים: נמצאה ירידה מובהקת ברמת תסמיני הדל"ל בשתי הקבוצות בסוף הטיפול (t = -4.68, 95% CI [-6.49, -2.57], d = 1.07) ו-4 שבועות מסיום הטיפול (t = -5.09, 95% CI [-7.14, -3.08], p < 0.001, d = 1.21), שיפור מובהק ברמת התפקוד בסוף הטיפול (t = -2.09, 95% CI [-0.29, 0.00], p < 0.05, d = 0.44), ושביעות רצון גבוהה מהטיפול. לא נמצאו הבדלים בין הקבוצות במדדים השונים.
מסקנות והמלצות יישומיות: הממצאים מצביעים על יישומיות ראשונית של שילוב הטיפול הבינאישי בעבודה של עו"סים עם נשים בעלות תסמיני דל"ל. העו"סים הצליחו לשלוט בטכניקות הטיפול הבינאישי ולספק טיפול אפקטיבי תוך זמן קצר יחסית. נצרכים מחקרי המשך עם מדגמים גדולים ועם עו"סים בעלי ניסיון בטיפול בינאישי על מנת לבדוק הבדלים בין הטיפול הבינאישי לטיפול רגיל.

Powered by Eventact EMS