התוכנית להטמעת תקני איכות ISO 9001 במע"שים ומרכזי יום 21+ של השרות לטיפול בקהילה האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית

author.DisplayName 1 author.DisplayName 2
1האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית, משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, ירושלים
2קבוצת תמוז, תמוז - יעוץ ניהולי, גבעתיים

לפני כ- 10 שנים חברו השרות לקהילה בסיוע קרן שלם ותב"ת בג`וינט ישראל מתוך כוונה להשביח את התעסוקה במע"שים באמצעות שימוש בכלי ניהולי שהוא תקן איכות 9001 ISO.
לתקן זה מוסמכים הארגונים המוכיחים עשייה איכותית ושיפור מתמיד בתחומם.
מטרות התוכנית:
• הפיכת המע"ש למקום תעסוקה חדשני ורלוונטי בשוק העבודה המודרני
• פיתוח מודלים של תעסוקה מוגנת המותאמים לשוק העבודה הנורמטיבי
• הפיכת האדם עם המוגבלות למוקד והתכווננות לספק לו שירותי תעסוקה
• הפיכת המע"ש לאינטגראלי יותר ברצף התעסוקה לאנשים עם מוגבלות שכלית
• לאפשר לאנשים יותר ניידות ברצף התעסוקה
• שיפור בקליטת חניכים ובטיפול בהם (תוכניות טיפול ותמיכה)
• מתן כלים למע"ש וצוותו לשיפור התפקוד התעסוקתי עבור אנשים עם מוגבלות שכלית
• ייצוב ומדידת ביצועי איכות
• שיתוף נרחב יותר של אנשים עם מוגבלות שכלית במעגל התעסוקה במע"שים
התוכנית התחילה עם 13 מע"שים שנבחרו על פי מאפיינים של קבוצות והם אילו שכתבו את ספר הוראות העבודה ומדריך האיכות ובנוסף עשו את נדרש על מנת שיעמדו במבדקים של מכון התקנים הישראלי.
מאז חלפו כ- 10 שנים בהם למדנו להכיר את תהליך הפעלת והטמעת מערכת ניהול האיכות למעשים-מרכזי רשת וכן פיתחנו ספר הוראות עבודה למרכז היום הטיפוליים סיעודיים לבני 21+
המסגרות מדווחות על תוצאות מרשימות ויש הכנסה של המערכת לעוד ועוד מסגרות לתהליך ניהול האיכות.
בהרצאתנו אנו נסקור את הניסיון המצטבר ונציג את התהליך ואת הדרכים למימוש ויישום של התקן במסגרות רווחה קטנים כגדולים ובכך לשפר את הסטנדרט ואת השרות הניתן לאנשים.

דניאל כץ
דניאל כץ
Powered by Eventact EMS