קווים מנחים לטיפול באוכלוסיה טרנסג`נדרית

michal@igy.org.il 1 ירון גל 2
1מערך פסיכוסוציאלי, איגי - ארגון הנוער הגאה, תל אביב
2מנהל דירות המעבר לצעירות וצעירים טרנסג’נדריםות ללא עורף משפחתי, אותות, תל אביב

בשנים האחרונות גוברת הנראות של א/נשים טרנסג'נדרים בישראל. יותר ויותר א/נשים מרגישות חופשיות לחיות בזהות המגדר שלהן ובהתאם נפתחים שירותים נוספים עבור אוכלוסיה טרנסג'נדרית. יחד עם זאת, בקרב עובדים ועובדות סוציאליות רבות רווחים בורות, חוסר ידע ודעות קדומות, גורמים המשפיעים לרעה על נגישות האוכלוסייה לשירותי רווחה וצריכת שירותים. האוכלוסייה הטרנסג'נדרית בישראל היום היא אוכלוסייה שמצבה הנפשי והחברתי הינו מן הקשים ביותר, עם שיעורים גבוהים של אנשים מתוך הקהילה הסובלות מאפליה ואלימות, עוני, תחלואה נפשית, דרות רחוב ועיסוק בעבודות מין. לפי מחקרים שנערכו בארה"ב אחוז הניסיונות האובדניים בקרב הקהילה הטרנס* עומד על 41%.
הסדנה תעסוק בנושאים הבאים:
היכרות עם הקהילה הטרנסית - מהו מגדר? מי הם א/נשים טרנסג'נדרים/ות? מהם המאבקים החשובים לקהילה היום ועם אילו אתגרים מתמודדים?
מאפיינים המשפיעים על רווחה נפשית בקרב א/נשים טרנסג'נדרים/ות - תהליכים תוך-אישיים, בין-אישיים וחברתיים הייחודיים לא/נשים טרנסג'נדריות/ים.
מהו טיפול טרנס-פוזיטיב? מה נדרש מעובדות סוציאליות על מנת לתת מענה מותאם ומכבד עבור טרנסים וטרנסיות? דיון המתבסס על מחקרים בנושא שביצעו המנחות ועל הניסיון המקצועי שלהן בשטח כעובדות סוציאליות.
בסדנה ייעשה שימוש בסרטונים, תיאורי מקרה מעבודתן של המנחות, ודיון בקווים מנחים וכלים פרקטיים לטיפול טרנס-פוזיטיב.

מיכל סטולר
מיכל סטולר
Powered by Eventact EMS