"כאילו שחסרות לי צרות..."
מודל התמודדות עם מציאות משתנה לאורך זמן

אבישג רוזנבאום מיכל שוורצגורן נעה לוינגר
רווחה, מועצה אזורית מטה בנימין, מטה בנימין

רציונל/רקע:

בארגז הכלים של עובדים סוציאליים, חייבת להיות יכולת לגמישות מחשבתית והתאמה למצבים משתנים ולא צפויים. אלו מתרחשים כל הזמן באופן תדיר.

השנה, באגף לשירותים חברתיים במועצה אזורית מטה בנימין, התמודדנו עם מספר אירועים קשים ומתמשכים (פציעה קשה בתאונת דרכים של עו"ס חוק הנוער, שריפת בתים בשני ישובים, פינוי הישוב עמונה, הריסת בתים בעפרה ועוד).

מעגלי החירום שפקדו אותנו באגף נגעו ופגעו במעגלים שונים: מעגל הפרט של העובדים, מעגל המרקם הצוותי, מעגל הקהילה, והמעגל הלאומי

כראשות צוותים אנו נדרשות, ומצופה מאיתנו לדאוג כל הזמן לייצר את המקום הבטוח בתוך המציאות שלא מפסיקה להשתנות. מציאות שממחישה את משמעות המילים "עוד זה מדבר וזה בא".

מטרות/שיטות:

עלינו לדאוג להמשך מתן מענה לצרכים השגרתיים, תוך התארגנות מהירה ומתן מענים לאירועים שפקדו אותנו, עלינו לחזק את צוות העובדים אשר עומד בלחץ פיזי ורגשי גדול מאד, כאשר אין זמן התאוששות בין אירוע לאירוע. גם אנו, ראשות הצוותים, זקוקות לתמיכה על מנת שנוכל להמשיך לעמוד בכל המשימות

יצרנו סביב כל ארוע ולאורך השנה "פיגומי תמיכה" לפי מעגל ההשפעה שלו, אותם נרצה להציג בסדנא זו.

ממצאים:

המענים אשר ניתנו לעובדים בזמן משבר ובתקופה שאחריו, חיזקו את תחושת החוסן האישי והמקצועי של העובדים, איפשרה להם לבטא הן את כוחותיהם ואת את קשייהם, העובדים רכשו כלים מקצועיים להתמודדות אישית ומקצועית והצליחו לעבור מארוע לארוע ולתפקד באופן מקצועי ורגיש.

מסקנות והמלצות ליישום:

ניתן להתמודד עם רצף של אירועים קשים ולא צפויים. תפקיד המדר"צ בתהליך זה הוא חשוב ביותר.

המדר"צ מספק תמיכה רגשית ומקצועית לעובדים, תוך שגם הוא זקוק לקבלת תמיכה דומה.

בסדנא נשתף מההתמודדויות הקשות שליוו אותנו השנה ונספר על מודל העבודה הרב ממדי ורב מערכתי איתו עבדנו השנה.

Powered by Eventact EMS