עבודה סוציאלית רפואית רגישה לאוכלוסיה גאה

anna.talisman@gmail.com
עבודה סוציאלית רפואית, שרותי בריאות כללית, תל אביב

קהילות להטביות ומשפחותיהם סובלות מקושי בצריכה ובהנגשה של מערכות ומענים בריאותיים.

שרותי עבודה סוציאית רפואיים לא רגישים דיים ולא מודעים מספיק לצרכים ייחודיות וסוגיות שמאפינות אוכלוסיה זו. בנוסף אוכלוסית הלהטב נמנעת. כתוצאה מכך רבים נאלצות לפנות למענה פרטי למיצוי זכויות ותמיכה בתחום. מלפנות לשרותי עבודה סוציאלית רפואית בשל החשש להיפגע מתגובות להטבופוביות ובנוסף, חלקם אינם חושבים שהשרות הזה מגיע להם.

החל מנובמבר 2015 ולראשונה בארץ, פועלת במסגרת המרפאה הגאה של שירותי קופח כללית בגן מאיר עוס רפואית שמתרכזת בצרכים הרפואיים והביו פסיכוסוציאליים של האוכלוסיה הגאה.

נוכחות עוס בעלת מומחיות זו קידמה מתן מענה הוליסטי לפונים ולפונות.

במהלך השנתיים האחרונות נתנו מענים לכ 100 פניות כשחלקה של האוכלוסיה הקשישה ואוכלוסית הטרנסית גבוה במיוחד.

מתוך הנסיון הזה איתרנו צרכים וסוגיות ייחודיות שאחלוק אותם עם המשתתפות בהרצאה.

אנה טליסמן
אנה טליסמן
Powered by Eventact EMS