הורות בהשאלה- חוויה רגשית מתקנת בעבודה עם גברים הנוהגים באלימות בזוגיות

osnata@yachdav.org.il אופיר צוקרמן
תחום רווחה, עמותת יחדיו, באר שבע

רקע

פרנץ אלכסנדר, הציג את המושג "חוויה רגשית מתקנת": ע"פ עיקרון יסוד חושפים את המטופל למצבים רגשיים שלא היה מסוגל להתמודד איתם בעבר, ומטרת הטיפול היא שבמרחב בטוח ובסביבה מחזיקה יוכל המטופל לעבור חוויה רגשית שתתקן את ההשפעה הטראומתית של החוויה הקודמת. רבים מהגברים המגיעים למרכז דיאלוג מחודש חוו חסכים רגשיים, הזנחה הורית ואף התעללויות ברמות שונות, ובאמצעות התכווננות ליצירת סביבה מאפשרת ניתן ל`החזיק את החבל משני קצותיו`, גישה סמכותנית המציבה גבולות ומעמתת עם החלקים האלימים, וגם הבנת עולמו הרגשי של הגבר והיכרות עם הילד הפגיע.

שיטת ההתערבות

`דיאלוג מחודש` שוכן בבית פרטי, ובו כמה מרחבי טיפול : קבוצתי - שמונה קבוצות טיפוליות בשבוע, תוך דגש על שיחזור המבנה המשפחתי. הפרטני - מתבסס על העמקה ביחסי אובייקט. ומרחב הביניים, המתבסס על מודל ביתי, המדמה משפחה, מתייחס לאינטראקציות ולמשמעות הדמויות בין הגברים לבין עצמם ובינם לבין אנשי הצוות.

אנו חפצים להכיר את הילד הפגיע, ולצד עימות עם התנהגותו הפוגענית, אנו מזדהים עם החסכים שלו, שהיא תוצאה של תקיעות ב-mode הילדי, ומכווננים לתת מענה לצרכים החסרים.

ממצאים

ה`קסם` קורה רק כאשר החוויה של הגבר הינה אותנטית, ועם לקיחת סיכון בקרבה, מתאפשרת העמקה במערכות היחסים הפגועות וניסיון מתמיד לחוויה מתקנת. תוך כדי חוויה של הכלה והחזקה: הזנה פיסית ורגשית, הצבת גבולות, הנחלת ערכים וציפיות להתנהגות, מתאפשר סיכוי לשינוי רגשי משמעותי המסייע ביותר לשינוי התנהגותי.

"יש משהו בניתוק הזה, בבועה הזו, אתה חוזר להיות ילד, מטפלים בך" (א`, מטופל במרכז)

מסקנות והמלצות יישומיות

הניסיון המצטבר מראה שהגישה מאפשרת טיפול מיטבי בגברים אלימים. יש לבחון אלו עקרונות ומאפיינים מהמודל המוצג ניתן ליישם בשירותים טיפוליים נוספים.

אוסנת אלביליה
אוסנת אלביליה
Powered by Eventact EMS