התכנית "שווים במדים":תיאור התכנית וממצאי מחקר מלווה

ד"ר שירלי ורנר 3 דניאל כץ 2 lilachh@akim.org.il 1
1שווים במדים, אקים ישראל, תל אביב
2אגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית, משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, ירושלים
3המרכז ללימודי מוגבלויות, האוניברסיטה העברית, ירושלים

תכנית "שווים במדים" הוקמה בשנת 2007 בשיתוף משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים- האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית, אקים ישראל וצה"ל. התכנית הוקמה מתוך הבנה כי צה"ל והשירות בו הינם מערכי הליבה של החברה הישראלית. מכאן, שגם אדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית ראוי להזדמנות שווה לשרת בצה"ל ולתרום למדינה. מטרת התכנית, אם כן, היא מתן אפשרות שווה לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית להשתלב במסגרת הצבאית, תוך הזדמנות למימוש פוטנציאל אישי, עצמאות ואחריות. תכנית "שווים במדים" הנה תכנית ארצית הפרוסה על כ-45 יחידות צה"ל שונות. כיום נמצאים בשלביה השונים של התכנית כ-120 אנשים. צוות התכנית אחראי על איתור המועמדים, הכשרתם וכן ליווי ותמיכה של המתנדבים לאורך השירות, משפחותיהם והיחידות הקולטות. לתכנית שני מסלולים עיקריים: מסלול פרטני המאפשר לאדם גיוס כחייל מן המניין ומסלול קבוצתי המאפשר לאדם להתנדב בבסיס צבאי בהתאם לצרכיו. אוכלוסיות היעד של התכנית הם אנשים המאובחנים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ובשנת 2017 נפתחה התכנית גם לאנשים המאובחנים על הספקטרום האוטיסטי. מחקר מלווה על התכנית שנערך על ידי ד"ר שירלי ורנר והתפרסם בשנת 2015. למחקר היו שלוש מטרות עיקריות: (1) לבחון את ההשפעות של התוכנית ושל השירות הצבאי על חיילים עם מוגבלות שכלית, (2) לבחון את ההשפעות של התוכנית ושל השירות הצבאי על בני משפחתם של חיילים עם מוגבלות שכלית, ו-(3) לבחון את השפעות השירות הצבאי של חיילים עם מוגבלות שכלית על חיילים ומפקדים המשרתים עימם באותן היחידות. ממצאי המחקר עולה כי לתכנית "שווים במדים" תרומות חיוביות עבור החיילים הלוקחים בה חלק, משפחתם, מפקדיהם והמערכת הצבאית וכן החברה כולה. באופן ספציפי, נמצא כי החיילים המשרתים בתוכנית מרגישים שהם משולבים חברתית, כמו כולם. בנוסף, נמצא כי ההורים רואים את התכנית כמשמעותית ומעורבים בפרוייקט.

לילך חגשורי
לילך חגשורי
Powered by Eventact EMS