מרכז רב שירותים לאוכלוסייה הבוגרת - פיילוט חדשני בשכונה

kaplan_h@mail.tel-aviv.gov.il 1 אמה גורדון ששון 2
1מחלקת אפיקים- אגף מזרח, מינהל השירותים החברתיים עת"א - יפו, תל אביב יפו
2מרכז רב שירותים לאוכלוסיה הבוגרת, עמותת מטב, תל אביב יפו

מדובר במרכז ייחודי הפועל מזה 5 שנים ונותן רצף מענים בזקנה תחת קורת גג אחת. במרכז שירותים למתן תמיכה פיסית, נפשית וחברתית לזקן בהתאם לצרכים המשתנים בגיל השלישי ומיועד לקשישים עצמאיים , תשושי גוף וסיעודיים המתגוררים באזור כפר שלם רבתי ובשכונות דרום מזרח העיר ת"א –יפו.
מטרות המרכז:
• מתן רצף מענים וייעול אספקת השירותים במסגרת מרוכזת ומותאמת לצרכי הזקן.
• צמצום מעברים הנובעים משינוי סטטוס תיפקודי.
• נגישות לשירותים בקהילה.
• שיפור איכות חיי הזקן, חיזוק רמת תפקודו, העשרה, ופיתוח מיומנויות חדשות.
• טשטוש סטיגמות מפלות על רקע מגבלה פיסית.
שיטות ההתערבות:
1. פרטנית – שיחות אישיות עם הזקנים ע"י עו"ס, אחות ובניית תכנית טיפול מותאמת.
2. קבוצתית – פעילות קבוצתית עפ"י מיפוי צרכים: קבוצות להתמודדות עם מחלות, קבוצות טיפוליות בנושאי אבדנים, סיפורי חיים וכו.
3. קהילתית – מעורבות הקהילה במרכז: גני ילדים, בתי ספר, תוכניות שכונתיות, פעילים
ממצאים
1. המרכז מאכלס כ - 220 קשישים חברים במועדון החברתי, וכ- 130 קשישים במרכז היום.
2. תפוסת המרכז היום עומדת על כ 70%, ממוצע יומי.
3. ברוב הפעילויות לוקחים חלק חברי מועדון ומרכז היום ללא הפרדה על רקע מגבלה פיסית
4. השירותים השונים נגישים יותר לבאי המרכז.
מסקנות
1. עדיין קיים קושי במעברים בין המועדון למרכז היום על רקע כלכלי ועל רקע קושי בקבלת הירידה בתפקוד .
2. המרכז מהווה מוקד משיכה קהילתי עבור הזקנים, אשר חשים חלק מהקהילה בה הם חיים.
3. השתייכות הזקנים למרכז דינאמי ותוסס משנה את תדמיתם.
4. בהיבט הכלכלי עלה צורך לבחון את התפיסה הכלכלית הנהוגה על מנת לפתח שירותים מותאמים נוספים על פני רצף הזקנה.

חדוה קפלן
חדוה קפלן
Powered by Eventact EMS