עו"סים בגאווה

שלי נתן shelly@glbt.org.il 1 עינת הצמרי שביט 2
1שרות פסיכוסוציאלי, אגודת הלהט"ב, תל אביב
2פורום להט"ב, איגוד העו"ס, תל אביב

רקע: עו"סים להט"בים רבים עובדים לרוב בסביבת עבודה הטרונורמטיבית, חסרת רגישות ומודעות לעולמם וזהותם המינית ו/או המגדרית.
לעתים קרובות נתקלים העובדים בגילויים להטבופוביים, החל מבקשה להסתרת זהותם ועד לאמירות מפורשות והפסקת פעילות מקצועית בשל נטייתם.
גם לקוחות להט"בים אינם זוכים לעתים קרובות להתייחסות מתאימה ומקצועית לצרכיהם הייחודיים.
על הרקע הזה הוקם בחודשים האחרונים, פורום באיגוד העובדים הסוציאליים ובשיתוף עם אגודת הלהט"ב ששם לו למטרה:
1. קידום ושינוי מדיניות באשר לטיפול באוכלוסיית הלהט"ב.
2. פיתוח מקצועי וקידום מומחיות בתחום.
3. ייצוג, סינגור ומיצוי זכויות של עובדים להט"בים במקומות העבודה השונים.
מטרת השולחן העגול היא לאפשר למי שהנושא קרוב לליבה, לתרום מהידע והנסיון האישי והמקצועי,
לצורך מיפוי צרכים ואיסוף אינפורמציה אודות דרכים של עו"סים ולקוחותיהם הלהט"בים.
בנוסף- להצטרף לפורום ולקדם את פעילות.

שלי נתן
שלי נתן
Powered by Eventact EMS