קבוצת פיקוח מעצר בשילוב כלים אומנותיים לנערים שנמצאים בתנאים מגבילים

ramij@molsa.gov.il אזהאר עזאיזה
שירות המבחן לנוער, משרד הרווחה, ירושלים

רקע: לקבוצה הופנו נערים שביצעו עבירות מגוונות (ביטחוני, פלילי). הנערים הופנו ע"י קציני המבחן המטפלים ונבחרו בהתאם לקריטריונים של גיל, מצב משפטי, נכונות ומחויבות לקבוצה, וצורך בכלים אומנותיים על מנת לבטא את רגשותיהם ומחשבותיהם.

מטרות:

תמיכה רגשית בנערים שנמצאים בתנאי מעצר בית והשלכות המעצר עליהם.

אבחון מעמיק לגבי תפקודם והתנהלותם של הנערים, זאת באמצעות בחינת התנהגותם בתוך הדינמיקה הקבוצתית ובקרבת קבוצת השווים.

עיסוק בסוגיות שקשורות להליך הפלילי.

עיסוק בנושאים שקשורים ליחסים של הנערים בתוך המשפחה ומחוץ לה ונושאים נוספים שקשורים לגיל ההתבגרות.

שיטות: פלסטלינה, חימר, מסכות, צבעים, צבע, קלפים טיפוליים, טיפול במוסיקה, פעילויות שטח וטבע.

ממצאים: המנחים סבורים כי הנערים עברו תהליך קבוצתי חשוב ומשמעותי בקבוצה, באמצעות שימוש בכלים אומנותיים שונים ומגוונים. הנערים שהשתתפו בקבוצה הגיעו מרקע אישי ומשפחתי בעל מורכבות. אי לכך, השתתפות בקבוצה כזו, היוותה עבורם חוויה ייחודית ומשמעותית.

מסקנות:

נושא המשפחה: המנחים רואים שנושא זה הינו בעל חשיבות רבה ומתבקש להמשיך לשים דגש עליו בקבוצות עתידיות.

נושא המטרות והיעדים לנערים בכלל: בלט שהנערים מתקשים להציב יעדים ומטרות בחיים שלהם. לנערים חסרה הכוונה, הדרכה, חשיבה לטווח ארוך.

התמודדות עם נערים בטראומה: חלק מהמשתתפים בקבוצה עברו משברים/טראומות, משברים אלה באו לידי ביטוי בפעילויות שעשינו עם הנערים.

הצלחות לעומת אתגרים: במהלך השנה, היו אתגרים ונושאים סביבתיים גיאו-פוליטיים רבים נוכח האווירה הביטחונית המתוחה במזרח ירושלים.

מספר מפגשים בקבוצה: המנחים רואים שיש צורך לקיים את הקבוצה למספר מפגשים גדול יותר.

ראמי גובראן
ראמי גובראן
Powered by Eventact EMS