השביל הזה יוצא מחדר הטיפול למרחב הפתוח - טיפול בנוער עובר חוק

haiml@molsa.gov.il
שירות המבחן לנוער, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, ירושלים

תוכנית טיפול השטח בשירות המבחן הינה תכנית ייחודית הן מבחינת משך הזמן הקצר של התערבות זו, והן שילוב ההתערבות בתוך מסגרת התערבות וטיפול קבוצתי קיימים. פיתוח התוכנית וביסוסה הצריך התייחסות לניהול התהליך הטיפולי ולתכני הטיפול הקיימים. המעבר למרחב פתוח והחזרה ממנו כחוליה ברצף טיפולי, דורש פיתוח תורת טיפול חדשה.

שירות המבחן לנוער הינו שירות טיפול סמכותי המטפל בקטינים החשודים בביצוע עבירה ובקטינים עוברי חוק על פי צו. בשירות קיים מערך קבוצתי לטיפול בקטינים אלה.

החל מסוף 2009 שירות המבחן לנוער, משלב טיפול באמצעות השטח בתהליכי ההתערבות הקבוצתיים. בתכנית זו יצאו יותר ממאתיים קבוצות בין יומיים לחמישה ימים. במסגרת פעילות השטח הקטינים חווים אתגרים והתמודדויות במרחב חדש. המרחב מאפשר התמודדות עם אתגרים קבוצתיים ואישיים. יחד עם זאת יש כאן הזדמנות לחוות באופן מעשי, לנסות ולהתנסות בכלים וההתנהגויות שרכשו בהתערבות הקבוצתית בחדר הטיפול. היציאה לשטח מאפשרת לקטינים להתנתק מדפוסי התנהגות הרגילים והרגלים שאינם תקפים במרחב הפתוח. הפנמת החוויה בשטח תוך כדי תהליך טיפולי תורמת לצמיחה אישית, פיתוח דרכי תקשורת חדשות, בניית כישורי חברות תקינים, דחיית סיפוקים ופיתוח מודעות עצמית. העברת מרכיבים אלה מהשטח ועיבוד החוויה בהמשך התהליך הקבוצתי מאפשרת להטמיע את החוויה ולתרגם את החומר הנרכש לסביבתו הרגילה של הקטין.

ההרצאה תתייחס לרמות שונות של המעברים בין מרחבי הטיפול וההתמודדות של המשתתפים:

ברמת: המשתתף/הקטין, הקבוצה, קצין המבחן מנחה הקבוצה

תוצאות:

הן הקטינים והן קציני המבחן מעידים על התרומה של פעילות השטח לקידום התהליך הטיפולי, לצמיחה אישית ויכולת להתמודד עם האתגרים הניצבים בפניהם בביתם ובסביבה הטבעית שלהם.

מסקנות:

פיתוח כלי טיפולי חדש לטיפול בנוער עובר חוק המשלב בין המרחב הפתוח והמרחב בתוך החדר.

חיים ליבנה
חיים ליבנה
Powered by Eventact EMS