הנגשת הליכי חקירה והעדה בהליך הפלילי לילדים ואנשים עם מוגבלות שכלית

ד"ר רונית צור 1 ד"ר כרמית כץ 2
1משרד הרווחה והשירותים החברתיים, השירות לחקירות ילדים וחקירות מיוחדות, תל אביב
2בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל, אוניברסיטת תל אביב

בעשורים האחרונים חלה עלייה חדה בארץ ובעולם באשר למספר המקרים המדווחים של התעללות בילדים, עלייה זו הביאה למפגש של ילדים רבים עם המערכת המשפטית. חקירת ילדים הינה צומת מרכזית במפגש עם המערכת המשפטית ובמהלכה ילדים נפגעי התעללות נדרשים לתת עדות עשירה ומהימנה על אירוע/י התקיפה שחוו, וזאת על מנת להתניע את תהליך עשיית הצדק ולסייע בהכרעת הדין. מתן עדות מפורטת ומדויקת הינה משימה קשה לילדים בכל הגילאים, אך ישנם ילדים ואנשים אשר עבורם זהו תהליך קשה במיוחד. הסימפוזיון הנוכחי ישים במוקד את התהליכים הייחודיים שהוביל השירות לחקירות ילדים עבור קבוצות פגיעות אלה, תוך פירוט על תהליך קידום הצדק עבור ילדים בגיל הרך, קידום ראיונות חקירה עבור ילדים מהחברה הערבית, פיתוח תקשורת תומכת חלופית עבור אנשים עם מוגבלויות והנגשת תהליך ההעדה בבית משפט. התמה המחברת את כל המצגות הינה הנגשה תוך שימת דגש על שילוב ייחודי בין תאוריה ופרקטיקה כאשר כל האסטרטגיות שפותחו וידונו במסגרת הסימפוזיון הינן מלוות מחקר ומבוססות ראיות.

Powered by Eventact EMS