צדק לילדים בגיל הרך

ד"ר כרמית כץ 1 מיכל בריטמן 2 טליה גליקליך 1 שיר פילר 1
1בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל, אוניברסיטת תל אביב
2משרד הרווחה והשירותים החברתיים, השירות לחקירות ילדים וחקירות מיוחדות, תל אביב

בשנתיים האחרונות מוביל השירות לחקירות ילדים תהליך אשר מטרתו קידום תהליך החקירה ותהליך עשיית הצדק עבור ילדים נפגעי התעללות בגיל הרך. מתוך ממצאי מחקרים עולה כי ילדים בגיל הרך הינם פגיעים במיוחד להתעללות, בעיקר מצד אלה אשר אמונים על רווחתם וביטחונם. יתר על כן, תהליך החקירה עם ילדים נפגעי התעללות בגיל הרך הוא מאתגר במיוחד נוכח כישוריהם המתפתחים. במסגרת הסימפוזיון יוצג התהליך הייחודי של פיתוח הידע והמיומנויות אשר מתבצע באופן אינטרדיסציפלינרי תוך שיתוף של אנשי פרקטיקה מובילים מתחום המשפט ותוך יצירה משותפת של ידע תוך שותפות אקדמיה- שטח. בנוסף, יוצגו ההתאמות אשר נערכו בשיטות הריאיון של ילדים בגיל הרך תוך התייחסות לממצאים ראשונים ופורצי דרך ביחס לעושר העדויות שהילדים מסרו וקידום הצדק עבורם. לבסוף, יוצג תיאור מקרה של האופן בו השינויים שהתרחשו הביאו לתקדים ראשון מסוגו עבור ילדה אחת בת ארבע, משפחתה והחברה כולה.

Powered by Eventact EMS