ראיונות חקירה עם ילדים מהחברה הערבית

חנין מורדי ד"ר כרמית כץ פרופ' ריקי סויה
בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל, אוניברסיטת תל אביב

קיימת כתיבה רבה על ראיונות חקירה עם ילדים נפגעי התעללות מינית, אולם ניתן לראות שבכתיבה זו כמעט ואין התייחסות למשתנה התרבות. היעדר הכתיבה מעלה את השאלה האם יש חשיבות למשתנה התרבות, בתוך מארג חקירות הילדים ובדרך בה הוא משפיע על חשיפת הפגיעה ועל עושר ואיכות העדות. המטרה המרכזית של מחקר זה הנה בחינת השפעת השיוך התרבותי על שיעורי החשיפה ועל עושר ואיכות העדות הנמסרת על ידי הילד נפגע העבירה, על ידי השוואה בין ילדים ערבים מוסלמים ונוצריים לילדים יהודיים חילוניים, דתיים וחרדים. במסגרת הסימפוזיון יוצגו ממצאים ראשוניים ביחס לחשיפה של הפגיעה מינית מצד ילדים מתרבויות שונות תוך התייחסות לדינאמיקה הייחודית שנוצרה עם חוקרי הילדים. ממצאי המחקר מדגישים את המאפיינים הייחודיים של כל אחת מהקבוצות התרבותיות השונות בהיבט של חשיפת הפגיעה ובהיבט של עושר ואיכות העדויות הנמסרות. המחקר הנוכחי שופך אור על הצורך להתאים את ההנחיות המעשיות שקיימות, לראיונות משפטיים של ילדים מרקעים תרבותיים שאינם מערביים.

Powered by Eventact EMS