תקשורת תומכת חלופית: ראיונות חקירה עם אנשים עם מוגבלות שיכלית

קרן לונדון נטע בן זאב
משרד הרווחה והשירותים החברתיים, השירות לחקירות ילדים וחקירות מיוחדות, תל אביב

מחקרים מהארץ והעולם מצביעים על כך שאנשים עם מוגבלות חשופים, יותר מאחרים, לאלימות על כל סוגיה. התופעה מלווה בתת-דיווח, וברוב המקרים יש חסמים רבים בדרך למיצוי הדין עם הפוגעים כאשר המרכזי שבהם הוא הקושי למצוא ולספק כלי נאות שיאפשר להם לתקשר ביעילות ולזכות בדין צדק. כדי לענות על צורך זה פותחה ערכה ממוחשבת המאפשרת לנחקר לספר את שארע לו באמצעות לוח התקשורת האישי שלו ובמידת הצורך שימוש בסמלים נוספים המותאמים לעולמות התוכן של הפגיעה. לצורך חקירה מסוג זה נעזר החוקר המיוחד בקלינאית תקשורת המסייעת לו בהנגשת התקשורת בחקירה. במסגרת הסימפוזיון יוצגו תוצריה של התוכנית הייחודית תוך התייחסות לנקודת מבטם של אנשי מקצוע מומחים וחברי קהילת משתמשי תקשורת תומכת וחליפית בישראל . במוקד ההצגה יוצגו תוצרי התהליך לקידום ערכי השוויון, להנגשת הצדק, לשינוי תודעתי בקרב בעלי תפקידים מתחומי חוק ומשפט באמצעות הנגשת השיטה המשפטית, לתרומה מהותית להליך חשיפת האמת והפסקת הפגיעה ולפיצוי באמצעות הנגשת ההליך הפלילי.

Powered by Eventact EMS