ילדים ובני נוער נפגעי התעללות

ד"ר כרמית כץ
בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל, אוניברסיטת תל אביב

התעללות בילדים ובני נוער היא תופעה שנחקרה המון בעשורים האחרונים. לצד הידע הרב שהצטבר, העידן הנוכחי מציב בפני אנשי המקצוע דילמות חדשות ומאתגרות במיוחד. הסימפוזיון הנוכחי ישים במוקד את הסוגיות המאתגרות שמביא עמו העידו הנוכחי מתוך מטרה לשים עליהן את הזרקור ולנסות להעמיק בהן את הדיון. הסוגיות שידונו במסגרת הסימפוזיון יתייחסו לפגיעות מיניות בילדים ובני נוער במסגרת האינטרנט, לפגיעות מיניות בנערות על ידי ריבוי של פוגעים, בפגיעות בילדים ברקע של סכסוך גירושין ולבסוף, בניסיון לקדם את חוסנם של ילדים ובני נוער נפגעי התעללות באמצעות יחסים בין אחים.

Powered by Eventact EMS