"להעיר את המתים" – פגיעה מינית באמצעות הסייבר

שיר פילר 1 ד"ר כרמית כץ 1 טליה גליקליך 1 דניאלה אפרת מטי 2
1בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל, אוניברסיטת תל אביב
2מרכז הגנה לילדים ולנוער, בית לין, תה"ש, רמת גן

בעשורים האחרונים המדיה הפכה לכלי תקשורת ופלטפורמה חברתית משמעותית ביותר. ניתן לראות כי מספר הילדים בעלי הגישה לאינטרנט, בעולם המערבי, הינו גבוה מאוד. יחד עם יתרונותיו הרבים של האינטרנט ניכר כי הוא עלול לטמון בחובו סכנות רבות עבור ילדים ובני נוער כאשר אחת מהן היא פגיעה מינית באמצעות האינטרנט. במסגרת הסימפוזיון יוצגו ממצאים ביחס למקרים אשר הגיעו למרכז ההגנה בית לין בתל השומר תוך קידום הידע ביחס לילדים הנפגעים, לדינמיקת החשיפה ולאופי האירועים. בנוסף, ממצאיו של המחקר שופכים אור על התופעה ובפרט "מעירים את המתים" ומצביעים על התנהלות מדאיגה של הורים רבים הבוחרים להתמודד עם הפגיעה "בתוך הבית" מבלי לערב את הרשויות. על כן, ניתוח הנתונים מאפשר התבוננות חדשה על התופעה של פגיעה מינית באמצעות האינטרנט.

Powered by Eventact EMS