"חשיבות ההתערבות פסיכו-סוציאלית ברצף הטיפולי (אישפוז- קהילה) ביחידת המצפן"

fuksn@bgu.ac.il
מצפן- מחוז דרום, מכבי שירותי בריאות, באר שבע

רקע
ההזדקנות המהירה של האוכלוסייה והעלייה בשיעור החולים הכרוניים מחייבות את המערכות להתארגן. רצף הטיפול מוגדר כ פעולות שנועדו לוודא קיום רציפות והמשכיות הטיפול במטופלים העוברים בין מסגרות הטיפול - (אשפוז- קהילה) להבטחת איכות הטיפול.
משרד הבריאות רואה בושא זה חלק בלתי נפרד מעמידה ביעדי המשרד, ולכן הוקם במכבי גוף האחראי על הרצף הטיפולי- "מצפן".
מטרה:
• התערבות סוציאלית מהירה לכל משתחרר שאותר כזקוק על ידי האחות שיוצרת עמו קשר ראשוני, להבטחת הרצף הטיפולי .
• שיפור איכות הטיפול באוכלוסייה מורכבת למניעת הידרדרות רפואית, תפקודית וסוציאלית, וסיוע במניעת אשפוז חוזר.
שיטות-
התערבות סוציאלית כחלק מהעבודה בצוות רב מקצועי.
תהליך:
האחות יוצרת קשר טלפוני מיידי עם המטופל להערכה ראשונית, במידה ועולה צורך, מפנה לעובדת סוציאלית של היחידה, שעושה הערכה ובהתאם - מספקת הדרכה ותמיכה ראשונית, ביקור בית לפי הצורך, ומפנה להמשך טיפול סוציאלי.
ממצאים:
בין אפריל 2015 לאפריל 2016 הופנו להתערבות סוציאלית כ 1100 מטופלים מסך של כ 3000 הפניות למצפן (כשליש)היחידה . בחלק מהמקרים על סמך הניירת (בעיות סוציאליות מורכבות, חשד לאלימות או הזנחה), העובדת הסוציאלית היא הראשונה שיצרה קשר עם המטופל. במקרים רבים היה צורך בביקור בית דחוף.
מסקר שביעות רצון בקרב המטופלים, עולה כי 81% מהנשאלים הביעו שביעות רצון ברמה גבוהה או גבוהה מאוד מרצף הטיפול, אחוז דומה מוצאים שחשוב שאיש צוות מטעם מכבי יוצר קשר טלפוני לאחר השחרור.
מספר האישפוזים החוזרים בקרב האוכלוסייה שעברה דרך "מצפן" ירד באופן מובהק.
מסקנות והמלצות יישומיות:
יש להמשיך וליצור קשר ראשוני עם המשתחררים מאישפוז להבטחת רצף טיפולי, וטיפול איכותי יותר.
יש להקצות תקנים ייעודיים לעובדות סוציאליות בסניפים על מנת לתת מענה המשכי.

נינה פוקס- להט
נינה פוקס- להט
Powered by Eventact EMS