נערה אחת וריבוי פוגעים מינית: שיעורים שניתן ללמוד ממקרים שהופנו למרכז ההגנה

קרן אדמון ליבני 1 ד"ר כרמית כץ 1 טליה גליקליך 1 דניאלה אפרת מטי 2
1בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל, אוניברסיטת תל אביב
2מרכז הגנה לילדים ולנוער, בית לין, תה"ש, רמת גן

פגיעה מינית בילדים הינה תופעה שנחקרה רבות, אך תת תופעה של ריבוי פוגעים מיניים בקרב מתבגרים הינה תופעה שלא זכתה כמעט להתייחסות מחקרית. ווקום זה משאיר שאלות רבות לגבי התופעה. המחקר הנוכחי נועד לסייע במיפוי התופעה, על מנת להתחיל וללמוד על התופעה, מאפייניה, היקפה ומורכבותה. לצורך כך, נאספו נתונים ממרכז ההגנה בית לין בתל השומר, ונמצאו 64 תיקים רלוונטיים בין השנים 2012-2015. בתיקים אלו נמצא חשד לפגיעה על ידי לפחות שני פוגעים, וגילאי הנפגעים נעו מ-7 עד 18.5 (M=12.289), וגילאי הפוגעים החשודים נעו מ-8 עד 22 (M=14.403). רוב הנפגעים היו בנות, וברוב המקרים הן הכירו את הפוגעים שלהן. מחסור המחקר בהקשר של מתבגרים, יחד עם ממצאי המחקר מעלים לדיון שאלות הנוגעות לתפיסה החברתית כלפי מצבים אלו, ולהשפעתה על העיסוק, זיהוי וטיפול במקרים האלו. במסגרת הסימפוזיון יוצגו אופנים שונים בהן ניתן להתייחס ולהתמודד עם התופעה.

Powered by Eventact EMS