בעין הסערה: התעללות בילדים בצל סכסוך גירושין

טליה גליקליך 1 ד"ר כרמית כץ 1 שיר פילר 1 דניאלה אפרת מטי 2
1בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל, אוניברסיטת תל אביב
2מרכז הגנה לילדים ולנוער, בית לין, תה"ש, רמת גן

אחת הזירות המאתגרות ביותר לבחינת התעללות והזנחה בילדים על ידי הוריהם, היא הזירה בה ההתעללות וההזנחה מתרחשות בצל סכסוך גירושין. מעט מאוד מחקרים נעשו בנושא האשמות על התעללות כלפי הילדים במסגרת סכסוך גירושין בין ההורים. מחקר זה הינו הראשון המבקש לבחון את המאפיינים של הורים ושל ילדים הנמצאים בעיצומו של סכסוך גירושין בעצימות גבוהה המכיל בין היתר האשמות של הורה אחד את השני או האשמות הדדיות לגבי התעללות בילדים. המחקר נעשה על 95 מקרים של ילדים שהגיעו למרכז הגנה בית לין בתה"ש לגביהם היה ידע על סכסוך גירושין בין ההורים. במסגרת הסימפוזיון יוצגו נתונים ביחס לדפוסי הפגיעה המאפיינים מקרים אלה תוך ניסיון לאפיין פרופילים של הילדים הנפגעים וההורים הפוגעים ו/או מאשימים. בנוסף, תוצג הדינאמיקה הייחודית של צוות העו"סיות במרכז ההגנה עם ההורים והילדים.

Powered by Eventact EMS