כיצד קהילה עשויה להוות פלטפורמה מרכזית למניעת התעללות והזנחת ילדים 1/5

author.DisplayName
בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב

התעללות והזנחה של ילדים הנה תופעה רחבת היקף אשר זוכה לתשומת לב בקרב אנשי פרקטיקה, חוקרים וקובעי מדיניות. מרבית המאמצים שהושקעו עד כה בלמידת התופעה עסקו בהגדרות ובבחינת האטיולוגיה שלה. המשאבים המצומצמים אשר הושקעו בשאלת המניעה עסקו רובם ככולם בתכניות מניעה אשר מתמקדות בילדים ובהורים, הנפגעים והפוגעים. במסגרת הסימפוזיון הנוכחי תוצג ההנחה כי קהילה הינה מרכיב הכרחי בכל תכנית אשר מכוונת למנוע התעללות והזנחה של ילדים. באופן ספציפי יותר, במסגרת הסימפוזיון הנוכחי תוצג היוזמה "קהילות חזקות" אשר מבוססת על פרספקטיבה אקולוגית. הסימפוזיון ישלב חלקים תאורטיים ומחקריים אשר יציגו את עיקרי היוזמה ואת האופנים בהם ניתן להעריך שינוי, זאת לצד תיאורי מקרה ותיאור פרויקטים אשר ימחישו את העשייה הייחודית ומשמעותה. השילוב בין האקדמיה לשטח יוצק תוכן מיוחד לעשייה במסגרת היוזמה וכך גם במסגרת הסימפוזיון יציגו חוקרים מהאקדמיה לצד עו"סים אשר מובילים את השינוי יחד עם הקהילות.

Powered by Eventact EMS