כיצד קהילה עשויה להוות פלטפורמה מרכזית למניעת התעללות והזנחת ילדים 2/5
על אחריות קהילתית ומניעת התעללות והזנחה של ילדים

author.DisplayName
בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב

קהילות חזקות הינה יוזמה קהילתית שמטרתה שיפור איכות החיים לחברי הקהילה כמו גם הפחתה ומניעה של הזנחה והתעללות בילדים. היוזמה מתוכננת כך שתשמור על ילדים בטוחים בסביבה בה הם חיים. הגישה ב"קהילות חזקות" אינה רגילה מכיוון שהינה אוניברסאלית (שואפת להגביר תמיכה לכל המשפחות עם ילדים צעירים), כוללת (רותמת את כל מימדי החיים) ורחבה (מתבססת על עשרות מתנדבים וארגונים, מכסה מגוון רחב של קהילות במדינות רבות). היוזמה מיועדת לערב את כל הקהילה דרך סיוע התנדבותי של שכנים כלפי שכנים, במיוחד כלפי משפחות עם ילדים צעירים. ארגונים בקהילה ומתנדבים פרטיים חוברים יחדיו כדי "ששום משפחה לא תישאר בחוץ". כולם מונחים ע"י העיקרון שהעזרה צריכה להיות מובנית בתוך הקהילה בצורה טבעית, שמגיבה ופועלת בהתאם לנסיבות, וכזאת שאינה יוצרת סטיגמה על מי שזקוק לה. במסגרת הסימפוזיון יוצגו עיקרי היוזמה והאופן בו השילוב בין האקדמיה לשטח הינו ייחודי לישראל ופורץ דרך בערכים אותם הוא מקדם.

Powered by Eventact EMS