כיצד קהילה עשויה להוות פלטפורמה מרכזית למניעת התעללות והזנחת ילדים 3/5
כיצד שמיעת קולם של ילדים מקדמת את העשייה בקהילות חזקות

author.DisplayName
בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב

במסגרת היוזמה קהילות חזקות נערך מחקר הערכה מקיף ומעמיק אשר מכוון ללמוד את הפרספקטיבות והתפיסות של תושבי השכונה ולפעול יחד איתם לקידום איכות החיים. קבוצה מרכזית אשר ניתן ללמוד בעזרתה על השכונה ועל האופנים בה כדאי לפעול בתוכה הינם ילדים. שמיעת קולם של ילדים, בעיקר בהקשר המחקרי, הינו אתגר נוכח כישוריהם המתפתחים. במסגרת הסימפוזיון יוצגו שלוש אסטרטגיות בהם הושמעו קולותיהם של ילדים: ראיונות אישיים אשר משלבים את ציור השכונה, קבוצות מיקוד אשר משלבים סיפור על השכונה והעברת שאלונים. תיאור האסטרטגיות לצד ממצאים ייחודיים שהופקו במסגרת המחקר יוצגו תוך שימת דגש על מספר תמות מרכזיות: האופן בו ילדים תופסים ומבינים שכונה, תפיסת הביטחון של ילדים ואיכות חייהם.

Powered by Eventact EMS