כיצד קהילה עשויה להוות פלטפורמה מרכזית למניעת התעללות והזנחת ילדים 4/5
יצירת אכפתיות- משכונה לקהילה

אושרי בראל
בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב

מטרה מרכזית של היוזמה הינה לייצר קהילה דואגת ומכבדת עבור חבריה, אולם בעידן של ניכור ובדידות חברתית, ובחברה בה אינדיבידואליזם הפך לערך עליון, מדובר באתגר לא פשוט. במסגרת הסימפוזיון יוצגו אסטרטגיות תוך שילוב של תיאורי מקרה אשר מטרתם להמחיש כיצד עבודה איטית, מכבדת ומותאמת תרבות מקדמת את תהליך יצירת האכפתיות. ההצגה תלווה את כניסת העובד הסוציאלי לשכונה בדרום תל אביב ותתאר את התהליך של יצירת יחסי אמון וקירבה ושבירה של תפיסות רבות אשר מרחיקות ומעכבות עשייה. לאחר שלוש שנים של עשייה בשכונה, ניתן לראות שינויים רבים אשר נעוצים בעבודה מעמיקה ומתמשכת על יצירה של קשרים, מתוך הבנה כי קשרים אנושיים הינם ליבת היוזמה. כדרך להמחיש את השינויים שקודמו, יוצג הפרויקט של רשת קהילתית תומכת אשר מקדם סיוע הדדי של שכנים לשכנים במצבים בהן משפחות נתונות במשבר.

Powered by Eventact EMS