כיצד קהילה עשויה להוות פלטפורמה מרכזית למניעת התעללות והזנחת ילדים 5/5
בית הספר כארגון מחבר בקהילה

author.DisplayName
מחוז חיפה והצפון, משרד הרווחה והשירותים החברתיים, חיפה

מטרה מרכזית נוספת של קהילות חזקות הינה לייצר חיבורים בין הארגונים הפועלים בשכונה ובין תושביה. במסגרת העשייה של קהילות חזקות בשכונת חליסה בחיפה מתנהלים שיתופי פעולה הדוקים בין גופים רבים: תושבי השכונה, בית ספר עבד אלרחמן אלחאג` , המרכז הבינתחומי- מענה לגיל יסודי של התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון, מתנ"ס חליסה, המחלקה לשירותים חברתיים מזרח חיפה, אוניברסיטת חיפה, הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול. במסגרת הסימפוזיון יוצג פרויקט אשר דורש שיתופי פעולה רחבים, סדנאות הורים תוך דיון על חשיבות הצורך באיגום משאבים. כמו כן, יוצג תפקידו המרכזי של בית הספר ביצירת שיתופי הפעולה והעשייה עם התושבים ולמענם.

Powered by Eventact EMS