טיפול בעוני והדרה חברתית תוך שימוש בפיתוח קהילתי רב תחומי ובשימוש בפרקטיקות השונות בעבודה סוציאלית

מרב אורנשטיין meravo@ramla.muni.il
מרכז עצמה לטיפול בעוני והדרה חברתית, מחלקה לשירותים חברתיים, עיריית רמלה

שימוש בידע מתחומים שונים , שילוב ובניית פרקטיקות מותאמות על בסיס עבודה רב תחומית ,

לחברי הצוות במרכז עוצמה קיימת אחריות משותפת להשגת מטרות משותפות בטיפול בפרט ובקהילה בצירי ההתערבות השונים במצבי עוני והדרה חברתית. העבודה היא על חמשת צירי ההתערבות – מיצוי זכויות, ניהול כלכלת משפחה, תעסוקה , קשרים בין בני המשפחה ורישות קהילתי.

לכל אחד מחברי הצוות יש תפקיד מוגדר אך הזהות של הצוות מכוונת למטרה כללית אחת סיוע למשפחות בעוני לשיפור מצבם .

אחת לשבוע מתקיימת ישיבת צוות ובה נבחנות המטרות ודרכי הפעולה ונבחנים שיתופי הפעולה הן בתוך הצוות והן מחוצה לו .

העבודה בצוות רב מקצועי מאפשרת הסתכלות על עוני בנקודת מבט מקיפה תחומי חיים שונים והתייחסות טיפולית לצירים השונים .

  • עבודה פרטנית – ליווי משפחות , עבודה בשיתוף פעולה בין המשפחה למלווה המשפחות ולעו"ס .העבודה כוללת מפגשים תכופים עם המשפחה , עבודה מכוונת תוצאות , הצבת יעדים קטנים ומדידים להתקדמות.

  • עבודה קבוצתית –כפרקטיקה המסייעת ליצירת קבוצת השווים , שימוש בטכניקות של שיתוף ואפשור, הקניית כלים להתמודדות עם קשיים , העבודה בקבוצה כמעצימה .

"עסק משלך " – קבוצה לנשים אשר פותחות עסק עצמאי. הקבוצה כוללת ליווי קבוצתי , העצמת הנשים , הקניית כלים פרקטיים לבניית עסק , בניית תשתית קבוצתית וקהילתית- קשרי עסקים.

  • עבודה קהילתית –קבוצות מיקוד, יצירת מענה קהילתי ע"י קבוצת נשים פעילות , פתיחת חנות יד שנייה לתושבי העיר .
  • פרקטיקה לשינוי מדיניות בתוך המחלקה - עבודה עם צוותי פרט ומשפחה במחלקה לשירותים חברתיים על שינוי נקודת המבט על עוני והדרה ושינוי הטיפול בתופעות העוני וההדרה.
מרב אורנשטיין
מרב אורנשטיין
Powered by Eventact EMS