פיתוח ושימור מערך גריאטרי במחוז צפון תוך מענה למציאות וצרכים משתנים

michalflaisher@gmail.com מירה הורוביץ
השרות לעבודה סוציאלית מחוז צפון, מאוחדת, חיפה

רקע: הזדקנות האוכלוסייה והעליה בתוחלת החיים מעמידים אתגר טיפולי למערכות הבריאות. מתן שרות רפואי מכוון ומיומן להתמודד עם הייחודיות של אוכלוסיית הקשישים עשוי לתרום לירידה בתחלואה, צמצום אשפוזים, שיפור איכות חיי המטופלים ומשפחותיהם.

מחוז צפון במאוחדת מאופיין בפיזור גיאוגרפי רחב וברב תרבותיות.

מטרות :

1. הקמת מודל של מרפאה גריאטרית המתאים לחזון מאוחדת ולהנחיות משרד הבריאות.

2 . הרחבת השירות תוך מתן מענה לפריסה הרחבה

3. שימור ותפעול המערך תוך התמודדות עם אילוצים ושינויים.

שיטה: מסוף שנת 2011 הובלתי הקמת מערך גריאטרי במחוז הכולל צוות רב מקצועי. השירות החדש הוטמע בקרב צוותי המרפאות, הוגדרו ופורסמו קריטריונים להפניה למרפאה.

בבדיקת צרכים התברר כי קיים קושי בהנגשת השירות לקשישים בישובים מרוחקים ובמתן מענה בשפה הערבית והרוסית.

גויסו אנשי צוות דוברי שפות בהתאמה תרבותית שהשתלבו בעבודה במרפאות בפריסה רחבה. מיקומן נקבע בהתאם לבדיקת הצרכים וכמענה לאילוצים השונים.

במהלך שנת 2015 נעשתה תוכנית התייעלות הכוללת: שיפור בזימון התורים, מעקב אחר המלצות והכשרת הצוותים.

ממצאים: כיום פועלות במחוז 11 מרפאות בפריסה רחבה, הנותנות מענה רב מקצועי של רופא, אחות ועו"ס, לאוכלוסיית הקשישים המגוונת.

העלייה בכמות הפניות מצביעה על נחיצות וחיוניות השרות.

משנת 2012 התבצעו 2422 הערכות כוללניות על ידי הצוות הרב מקצועי (כ-500 בשנה).

הצוות המוביל את המערך קשוב לצרכים ולשינויים ונדרש לפעול תוך גמישות, יצירתיות ומציאת פתרונות ומענים מתאימים.

מסקנות והמלצות : הייעוץ במרפאה הגריאטרית מסייע לרופא המשפחה לשפר את מצבו הבריאותי ואיכות חייו של הקשיש. ההערכה הרב מקצועית מאפשרת תשומת לב ממוקדת מטרה ועוזרת למשפחה בהתמודדות עם הטיפול בהיבטיו הרפואיים, הסיעודיים והסוציאליים.

במסגרת המעקבים, עולה שביעות רצון גבוהה מחוויית הביקור במרפאה ומתרומתו למטופל.

מיכל פליישר
מיכל פליישר
Powered by Eventact EMS