Resonance Pattern- הדהוד- כלי שימושי ומובנה לחיזוק אמונות רצויות אצל מטופל שסייע השגת מטרותיו

חוה שני hava.shany@gmail.com
התמכרויות, האגף לשרותים חברתיים עיריית רמת גן

מדובר בטכניקה שעוזרת לחזק אמונה רצוייה במטרה להבטיח תוצאה התנהגותית. לעיתים אדם רוצה להשיג מטרה, אך כדי שיתקדם לעבר השגתה, עליו לחזק אמונות. הטכניקה מסייעת לחזק את האמונה הרצויה בסיוע מדריכים פנימיים ובאופן חווייתי.

הטכניקה מגיעה מעולם ה NLP. בגישה זו, ההתמקדות הינה על הניסיון הסובייקטיבי של המונחה, בהנחיית NLP מאפיינים את התנהגות המונחה ע"י הדרך בה הוא מקבל, מפרש ומעביר גירויים סנסוריים. NLP מתייחס לתבניות התקשורת המילוליות והלא מילוליות של רגשות והתנהגות (Angell, 1996).

מטרות ההתערבות של הNLP, כוללות יצירת שינוי על פי המטרה של המטופל, הגדלת מספר ההתנהגויות של אדם מסויים, מציאת דרכים חלופיות, איתגור מערכת האמונות והחלפת אלו המגבילות לחדשות ומועילות, יצירת תקשורת טובה עם אנשים , לסייע לאדם להצטייד בגמישות, לסייע בעריכת שינויים ולסייע לאנשים לצאת ממצב של תקיעות ולהשיג את מטרתם. (יאנג, 2004).

בסדנא תועבר טכניקה ספציפית ושימושית שנקראת "הדהוד" ומטרתה לחזק את האמונה הרצויה של האדם על מנת שסיכוייו להשיג את מטרתו יתחזקו. מדובר בטכניקה נקודתית שמהווה חלק מתוך טיפול כולל ומקיף. הטכניקה מובנית משלבים ברורים ויישומיים ותאפשר לבאי הסדנא לקחת כלי זה אל המונחים איתם הם עובדים.

חוה שני
חוה שני
אסותא/מכללת רטר
Powered by Eventact EMS