ילדים החיים בעוני בפריזמה משפחתית-תובנות ממערך המענים של "נושמים לרווחה בעוצמה"

adio@rashi.org.il 1 נעמי אבוטבול 2
1תחום ילדים, נושמים לרווחה במרכז עוצמה, העמותה לתפנית בחינוך
2שירות ילד ונוער, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, ירושלים

רציונאל:

החיים בעוני ובהדרה חברתית משפיעים על כל בני המשפחה, הורים וילדים. למצב כלכלי השלכות מהותיות על התפתחותם התקינה של ילדים, יכולתם הלימודיות, מצבם הנפשי, הבריאותי, הגופני, הקוגנטיבי והחברתי. הבנת השפעת העוני בגיל צעיר והשפעת ההקשרים הרחבים על המערכת המשפחתית, חשובות לצורך הפסקת מעגל המצוקה העובר מדור לדור. הנתונים מלמדים שהסיכויים של ילד הגדל בעוני להישאר עני גם בבגרותו גבוהים בין היתר בגין הפגיעה ביכולתו לבנות את ההון האנושי והפיננסי שלו. מצב שעלול להיות בעל השלכות שליליות ארוכות טווח על חייהם של הילדים.

המשפחה משמשת מקור לצרכים הפיזיים של הילד, לתמיכה רגשית, ללמידת נורמות חברתיות והגנה בפני קשיי היום יום במפגש עם העולם. במצבי מצוקה וחוסר בטחון כלכלי, קשרים חברתיים דלילים ולא איכותיים וכן הטראומטיזציה המתמשכת של ההורים שנגרמת ממצב מתמשך של חיים בעוני ובהדרה הם מקדמי סיכון ביצירת אווירה משפחתית של ייאוש, חוסר ציפיות וחוסר הנעה לצאת ממעגל המצוקה. כך שבבגרותם, יכולתם של ילדים אלו לקדם ולהניע את ילדיהם תהייה נמוכה גם היא.

דרכי התערבות:

שבירת הקשר הבין דורי בין מצוקה בגיל צעיר לבין הזדמנויות מצומצמות יותר בחיים הינה אחת מתפיסות העבודה במערך המענים `נושמים לרווחה בעוצמה`. העבודה עם הילדים במשפחה מתמקדת בשלושה צירים מרכזיים:

  1. משפחה- קידום המשפחה – מערך המשאבים הכלכלי-תעסוקתי, הרישות בקהילה, שיפור זה קשור להגברת הפניות של ההורים לילדהם, הביטחון העצמי והדימוי שהם מרכיב חיוני להורות מיטיבה.
  2. עבודה עם גורמים בקהילה- המכוונת למיצוי זכויות הילדים ולהבטחת מענה לצרכים בסיסיים של הילדים במערכת החינוכית הפורמאלית והבלתי פורמאלית, העשרה ובבריאות.
  3. העשרת שיתופי פעולה ברמה יישובית, מחוזית וארצית לצורך שינוי מדיניות בתחום זכויות ילדים שחיים בעוני.

עדי עוזרי
עדי עוזרי
Powered by Eventact EMS