השפעות הדדיות בין טראומת מלחמה, טראומטיזציה משנית, הסתגלות לנישואין ותפקוד הורי נתפס בקרב לוחמים ונשותיהם

author.DisplayName author.DisplayName author.DisplayName
בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב

השפעות הדדיות בין טראומת מלחמה, טראומטיזציה משנית, הסתגלות לנישואין ותפקוד הורי נתפס בקרב לוחמים ונשותיהם

המחקר נשען על תיאוריית המשפחה כמערכת. במשפחות בהן אחד מבני הזוג סובל מסימפטומים פוסט טראומטיים, לעיתים גם בן הזוג סובל מטראומטיזציה משנית. המחקר בתחום מעלה התמקדות בלוחם והתעלמות מהמשפחה כמכלול. המחקר הנוכחי מבקש לבחון את ההשפעות ההדדיות בין מצבם הנפשי, הזוגי וההורי, של בני הזוג. המחקר הנוכחי הינו חלק ממחקר שבודק את ההשפעות ארוכות הטווח של מלחמה בקרב לוחמים ממלחמת יום הכיפורים ונשותיהם. נתונים נאספו מאוכלוסיית המחקר, בשתי מדידות, 30 ו-35 שנה לאחר השתתפותם במלחמת יום הכיפורים. במחקר השתתפו 225 זוגות, ונערך ניתוח דיאדי לבחינת השפעות בין בני הזוג. התוצאות הראו שמתקיימת השפעה הדדית בין הסימפטומים הפוסט טראומתיים ובין ההסתגלות הזוגית של בני הזוג, לאורך זמן. סימפטומים פוסט טראומתיים של האישה ניבאו מעורבות יתר הורית שלה וגם של בן זוגה. הסתגלות זוגית ניבאו רמות נמוכות יותר של הורות חיובית, ובנוסף, ההסתגלות הזוגית של שני בני הזוג תיווכה את הקשר בין סימפטומים פוסט טראומתיים לבין ההורות החיובית לאורך זמן.

Powered by Eventact EMS