להפוך מנערה לצעירה בישראל-מבט על

author.DisplayName 1 author.DisplayName 2 author.DisplayName 3 author.DisplayName 4,5
1מחלקה לעבודה סוציאלית ע"ש שפיצר, אוניברסיטת בן גוריון שבנגב, באר שבע
2מנהלת מרכז רותם, בית הספר לעו"ס, המכללה האקדמית ספיר, שדרות
3ראש התוכנית ללימודי נוער במחלקה לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת בן גוריון שבנגב, באר שבע
4עו"סית, דוקטורנטית במחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן
5מנהלת יחידת הפרקטיקה במרכז רותם, בית הספר לעו"ס, המכללה האקדמית ספיר, שדרות

לימודי נערות הינו תחום הולך ומתפתח בתיאוריה ובפרקטיקה, בעולם ובישראל המבקש להעניק מקום ותשומת לב לצורכיהן ולפועלן של נערות וצעירות במרחבי חיים שונים. במושב זה אנו מבקשות להציע דיון משותף אודות התהליך הייחודי שעוברות נערות בדרך להפיכתן לנשים צעירות בישראל בכלל ובייחוד נערות וצעירות שנפגשו, נעזרו ולוו ע"י עובדות סוציאליות בהיותן נערות על ידי שירותי הרווחה החברתיים.

במושב זה אנו מבקשות להציע דיון מתוך נקודת מבט של חוקרות ונשות שטח המשלבות בין מחקר, הוראה ופרקטיקה עם נערות וצעירות ממיקומים חברתיים מגוונים.

ד"ר מיכל קומם וד"ר תהילה רפאלי יציגו מחקר שנעשה בקרב צעירות, בוגרות תוכניות מרכז רותם לקידום נערות וצעירות, אשר יציג את מצבן בתחומי חיים שונים, צרכיהן וציפיותיהן לעתיד.

רוני איל-לובלינג תציג את תרומתם של יחסי אמהות-בנות לחיי העבודה של נשים צעירות מקבוצות בשוליים ולתהליך המעבר שלהן מנערות לבגרות, מחקר זה נעשה במסגרת עבודת הדוקטורט.

ונור שמעי תציג את האופן שבו סוכנות (agency) והתנגדות של נערות במצבי סיכון ומצוקה הינו אתר משמעותי להתבגרות וצמיחה, מחקר זה נעשה במסגרת עבודת הדוקטורט.

בנוסף אנו מבקשות להעמיק ולהעשיר את הדיון באמצעות דיאלוג עם צעירות אודות הרעיונות שיוצגו בהרצאות השונות, לכן ההרצאה הרביעית תינתן ע"י צעירה מנטורית ממרכז רותם אשר תתייחס לנקודת מבטה אודות הסוגיות שיוצגו.

בסיום ייערך דיון משותף עם הקהל על הסוגיות שהוצגו.

נור שמעי
נור שמעי
Powered by Eventact EMS