להפוך מנערה לצעירה בישראל-נקודת מבט של צעירה

נור שמעי nurfsw@gmail.com
מחלקה לעבודה סוציאלית ע"ש שפיצר, אוניברסיטת בן גוריון שבנגב, באר שבע

צעירה, מנטורית בוגרת מגיבה לשלושת ההרצאות ומספרת אודות נקודת מבט על המשמעות של המעבר מנערה לצעירה.

נור שמעי
נור שמעי
Powered by Eventact EMS