קוים מנחים לטיפול פסיכוסוציאלי בלהט"ב

author.DisplayName 1 author.DisplayName 2
1שרות פסיכוסוציאלי, אגודת הלהט"ב, תל אביב
2מנהל דירות המעבר לטרנסים וטרנסיות, אותות, תל אביב

אוכלוסית הטרנסים והטרנסיות סובלת מהעדר נגישות לשרותים טיפוליים במערכות בריאות רווחה ובריאות הנפש. מהדרה ומחוסר ידע של אנשי ונשות מצוע.
מדובר בקבוצה שמצבה הנפשי והחברתי הינו מן הקשים ביותר. ידוע על 41% נסיונות אובדנות בקרב הקהילה הטרנסית, על אחוזים גבוהים של זנות דרות רחוב והתמכרויות.
רבים ורבות אינן יודעות על זכויותיהן ואינן ממצו את השירותים השונים.
גם בקרב העובדות והעובדים רווח בורות חוסר ידע ודעות קדומות.
מטרת הסדנה להקנות ידע ראשוני שיאפשר לעובדות ועובדים גישה נגישות לאוכלוסיה זו ולמקורות העזרה האפשריים.
בסדנה נצפה בסרטים ובתאורי מקרה כולל סיפורים אישיי. נקבל מידע מסודר אודות תהליכים וביוקרטיה שקשורות למילוי צרכי הקהילה ונשוחח על עמדות וקשיים בטיפול בקהילה זו.

Powered by Eventact EMS