תפקיד העו"ס התעסוקתי במרכזי התעסוקה של משרד הרווחה

הגר בקון 1 טל סלובו 2
1תבת, ג'וינט ישראל, ירושלים
2מרכזי המעלית לתעסוקה - מעגל החיים והתעסוקה, עיריית באר שבע

מרכזי התעסוקה הינם מרכזים עירוניים-אזוריים המעניקים מענה תעסוקתי איכותי ללקוחות הרווחה. מטרתם הינה קידום תעסוקתי ללקוחות הרווחה להשגת עצמאות כלכלית, השתלבות בקהילה ורווחה אישית. המרכזים הינם שותפות בין משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, הרשויות העירוניות וג`וינט ישראל תבת. ​

רכיב משמעותי וחדשני להשגת מטרותיו הינו תפקיד העו"ס התעסוקתי המתמחה באוכלוסייה בעלת החסמים המורכבים ביותר, ע"י שימוש בשני צירי ידע ופרקטיקה מרכזיים: ליווי תהליכים אישיים, משפחתיים וקהילתיים מתוקף מקצוע העו"ס ומומחית בתהליכי קידום תעסוקה.

לקוחות בעלי חסמים מורכבים זקוקים לתהליך מקדים של הבשלה (8-9 חודשים) ע"מ להשתלב בתעסוקה מקדמת.

תהליך הליווי נמשך כשנה, גם לאחר ההשמה ועוסק בהסתגלות, התמדה וקידום תעסוקתי.

הצלחת ההטמעה תלויה בשייכות המקצועית של העו"ס לשני הצוותים המקצועיים.

הצלחות תעסוקתיות עם אוכלוסייה זו יכולות להתקיים רק בזכות עבודה מערכתית בין המחלקות לשירותים חברתיים למרכז התעסוקה.

Powered by Eventact EMS