עבודה סוציאלית תעסוקתית - מומחיות בשילוב אנשים עם חסמים תעסוקתיים מורכבים בעבודה

ד"ר שלי נורדהיים
השרות לשיקום מקצועי תעסוקתי, משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים, ירושלים

העו"ס התעסוקתי של מרכזי התעסוקה של משרד הרווחה והמחלקות לשירותים חברתיים, מטפל במשפחות ויחידים מרובי חסמים תעסוקתיים כגון: תפקוד אישי ומשפחתי לקוי, היעדר תמיכה משפחתית, קשיים כלכליים וחסמים תרבותיים ואחרים לשילוב בעבודה.
עבודה סוציאלית תעסוקתית הינה, תחום מקצועי חדש המשלב התערבות תעסוקתית עם עבודה מערכתית משפחתית וקהילתית עבור אוכלוסייה זו במטרה לסייע להם להשתלב, להתמיד או להתקדם בעבודה וליצור הזדמנות הולמת לפרנסה וצמצום העוני.
ההתמחות הנדרשת לעו"ס התעסוקתי מלבד הכרות מקיפה עם שוק העבודה, הינם תכנים קוגניטיביים, רגשיים והתנהגותיים, יכולות בעבודה מערכתית, הסרת חסמים תעסוקתיים וכן כלים ומיומנויות הקשורים בתהליכי השתלבות והתמדה בעבודה, זכויות הקשורות בתעסוקה ועוד.
תהליך הליווי של פרטים ומשפחות נעשה באמצעות: ליווי ארוך טווח בהתערבות פרטנית וקבוצתית וקהילתית, על מנת לרתום משאבים לטובת סיכוי להשתלבות מיטבית בעבודה ובאיכות חיים בקהילה.
בסימפוזיון זה, נציג את העבודה הסוציאלית התעסוקתית במגוון היבטים:
• מומחיות העו"ס התעסוקתי – היבטים בתפיסת תפקיד והכשרה
• תפקיד העו"ס התעסוקתי במרכזי התעסוקה של משרד הרווחה
• השיקום תעסוקתי ככלי לעבודה עם נשים במעגל האלימות
• השיקום התעסוקתי כסוכן שינוי בתפיסת שילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה

Powered by Eventact EMS