בחינת סוגים של ויסות רגשות והקשר שלהם למצוקה נפשית בקרב מחלימי סרטן המעי הגס

s_okin@rambam.health.gov.il 1 פרופ' מירי כהן 2 ד"ר אלכס בני 1
1המערך האונקולוגי, מרכז רפואי רמב"ם, חיפה
2הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת חיפה

רקע:

ויסות רגשות, המשפיע על מידת ההסתגלות למצבי דחק הינו מנגנון פנימי שהפרט מפעיל, המשפיע על הרגשות שהוא חווה, כיצד הוא חווה ועל אופן ומידת הביטוי של רגשותיו. מגוון מחקרים הראו שמצבי דחק גורמים לפגיעה בתפקודים חיסוניים שונים, ביניהם עליה במדדים של דלקת בגוף, כגון C-reactive protein. הידע אודות סוגי ויסות רגשות והקשריהם להסתגלות ולמדדי בריאות בקרב חולי סרטן מצומצם ומאופיין בממצאים סותרים.

מטרות:

יוצג שלב א` של המחקר, יצירת טיפולוגיה של ויסות רגשות בהקשר להתמודדות עם מחלת הסרטן.

שיטה:

סקירה שיטתית של המחקרים נעשתה במאגרי מידע: PubMed ו- PsycINFO. מילות חיפוש עיקריות היו: ויסות רגשות, הדחקה רגשית, דיכוי רגשות, הערכה קוגניטיבית מחדש, הימנעות חווייתית/רגשית וסרטן.

ממצאים:

בוצעה סקירה שיטתית של 105 מאמרים העוסקים בויסות רגשות ומצבי דחק, בכלל, ובמצבים של מחלת הסרטן, בפרט. זוהו 4 קבוצות עיקריות של ויסות רגשות בהקשר למצבי דחק: הדחקה, דיכוי רגשות, הערכה קוגניטיבית מחדש והימנעות חווייתית. נעשתה הבחנה בין ויסות רגשות לא מכוון (לא מודע) – הדחקה לוויסות רגשות מכוון (מודע) – דיכוי רגשות, הערכה קוגניטיבית מחדש והימנעות חווייתית.

מסקנות:

בספרות המחקרית והקלינית נעשה שימוש במושג ויסות רגשות ללא הבחנה ברורה בין הסוגים השונים, וכתוצאה קיימת אי-בהירות לגבי תפקידי ויסות רגשות בהתמודדות והסתגלות למחלת הסרטן בשלביה השונים. הטיפולוגיה המוצעת מאפשרת הבחנה ברורה יותר בין סוגי ויסות רגשות שונים ויכולת לבחון בשלבי המחקר הבאים את האופנים, בהם הסוגים השונים של ויסות רגשות קשורים לרמת מצוקה נפשית בקרב חולי סרטן. הבחנה בין סוגי ויסות רגשות חשובה להערכת דרכי ההתמודדות של פונים ולחיזוק דרכי התמודדות יעילות עם מחלת הסרטן, כמו גם מצבי דחק אחרים.

סבטלנה אוקין-בזיליאנסקי
סבטלנה אוקין-בזיליאנסקי
Powered by Eventact EMS