השיקום התעסוקתי ככלי לעבודה עם נשים במעגל האלימות- פעילות תכנית "תעסוקה לרווחה" במרכזים למניעת אלימות במשפחה של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים

סמדר סגל
עמותת 'בעצמי', תל אביב

תכנית `תעסוקה לרווחה` מיועדת למשפחות המוכרות על ידי גורמי הרווחה, ומטרתה שילוב וקידום של המשתתף העיקרי אל עבר תעסוקה ויציבות כלכלית. התכנית מהווה פריצת דרך בהתמודדות עם סוגיות תעסוקה במסגרת המחלקות לשירותים חברתיים ובמשרד הרווחה עבור אוכלוסיות מרובות חסמים, כשבמרכזה עובד סוציאלי תעסוקתי.

בשנתיים האחרונות פועלת התכנית במרכזים למניעת אלימות במשפחה כאשר התהליך התעסוקתי מהווה מטרה בפני עצמה אך גם משמש אמצעי מרכזי לשיקומן של נשים ומשפחותיהן.

מטרות:

- פיתוח תחושת הערך העצמי והחוללות העצמית של הנשים כאמצעי מרכזי בשיקומן.

- שילוב הנשים בתעסוקה איכותית ההולמת את כישוריהן ואת צורכיהן.

שיטות התערבות-

שילוב של התערבות קבוצתית, פרטנית וקהילתית-מערכתית המאפשרות מתן מענה לחסמים מורכבים הקשורים במאפייני קהל היעד, פיתוח יכולות, על בסיס כוחות קיימים, הנדרשים הן לפיתוח המסוגלות התעסוקתית והן לתהליך השיקום המשפחתי.

Powered by Eventact EMS