השיקום התעסוקתי כסוכן שינוי בתפיסת שילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה

קרן אהרוני
משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים, מחוז תל אביב

עבודה סוציאלית בשיקום התעסוקתי הינה התערבות המאפשרת לסייע לאנשים עם מוגבלות להשתלב בחיי עבודה עצמאיים.

תפקיד זה עורר שאלות ותהיות בקרב מנהלי המחלקות לגבי האם מתפקידי המחלקה לשירותים חברתיים להתמודד גם בתחום התעסוקה והשיקום התעסוקתי?

פיתוח היצע שירותים נרחב בשירות לשיקום מקצועי תעסוקתי במשרד הרווחה יצר את הדרישה לשינוי תפיסתי מהותי של העובד הסוציאלי במפגשיו עם הלקוח במחלקה לשירותים חברתיים. עו"ס השיקום התעסוקתי הפך לסוכן שינוי חברתי בתפיסת השילוב של אנשים עם מוגבלויות בעולם העבודה. התפתחות של מומחיות בעבודה סוציאלית בשיקום תעסוקתי במחלקות לשירותים חברתיים, יצרה מגוון מיומנויות ביצוע בהן, הערכת מסוגלות תעסוקתית, הערכת מוכנות לשינוי, זיהוי חסמים תעסוקתיים והתאמת תוכנית תעסוקתית אישית המזהה מטרות ויעדים בשיקום תעסוקתי.

שינוי תפיסות ועמדות בנושא חשיבות השיקום התעסוקתי הצמיחה הכשרות ייחודיות, למידה והעצמה של תפקיד עו"ס השיקום התעסוקתי.

בהרצאה יוצג המודל באמצעות עו"ס לשיקום תעסוקתי ממחלקה לשירותים חברתיים שתציג את ייחודיות התפקיד ע"י הצגת תיאור מקרה.

Powered by Eventact EMS