ליווי צעירים בוגרי השמה חוץ ביתית בתוכנית גשר לעצמאות

תמר מילינר tamarm@yeladim.org.il עינת הר שי
תוכנית גשר לעצמאות, עמותת ילדים בסיכוי, תל אביב

רקע- תוכנית גשר לעצמאות מלווה בוגרי פנימיות ואומנה נעדרי עורף משפחתי עם יציאתם מהמסגרת. החוץ ביתית לחיים עצמאיים, לרוב כשהם ללא רשתות תמיחברתיות, ללא תמיכה כלכלית ורגשית ומנותקים מהקהילה בה גדלו. התוכנית מלווה כיום כ200 צעירים המתגוררים בדירות ברחבי הארץ , עצמאיים ופעילים, המנהלים חיי שותפות ומשק בית משותף במקביל לשירותם הצבאי, הלאומי עבודה ולימודים. כל דירה מלווה ע"י אשת מקצוע בחלקיות משרה. הליווי מהווה את הליבה של התוכנית . תפקיד המלווה הפך לאורך השנים עם צבירת הנסיון והידע לפרופסיה מורכבת ומיוחדת.

שיטות התערבות- המלווה בראש ובראשונה מחזיקה בקשר משמעותי אינטימי ומין עם כל צעיר או צעירה המתגוררים בדירה. עם כניסתם לדירה ולקשר הליווי הם נדרשים לבנות תוכנית יעדים אישית בהתאם ליכולותיהם ושאיפותיהם. המלווה נפגשת באופן פרטני עם הצעירים ומהווה מעין "קייס מנג`ר" עם ראייה מערכתית עבורם שכן היא רואה את התמונה הרחבה ועומדת בקרשר עם מגוון גורמים כגון קרובי המשפחה, המפקד הצבאי, המעסיק, המטפל הרגשי, ועוד. בנוסף היא מחזיקה את התפקוד הדירתי, וזהו האלמנט הייחודי לתפקידה. המלווה אחראית על גביית שכר הדירה, ניהול משק הבית, היבטים משמעתיים במידה והופרו כללים. היא נדרשת להתייחס למכלול הצעירים בדירה וליחסיים הבינאישיים בינהם, למערכת הקודים והתרבויות השונות המרכיבות את הדירה על סך כל המורבות והפגיעות ברגשיות של דייריה.

ממצאים- תפקיד המלווה מסייע בהצלחה לאורך למעלה מ10 שנים לעשות צעירים תוך התייחסות לפרטי ולציבורי, הרגשי והקונקרטי, דרך הבדידות והקהילה, החולי והבריאות, האתגרים וההצלחות . המלווה רואה את צעירים על כל הביטי החיים ויכולה לסייע להם ביציאה לעצמאות מיטיבה בחברה. בימים אלו נערך מחקר בשיתוף אוניברסיטת תל אביב על תפקיד המלווה, תפיסת התפקיד ומהות הקשר, בעיני המלווה ובעיני הצעירים, כוחות וחולשות של התפקיד ועוד.

תמר מילינר
תמר מילינר
Powered by Eventact EMS