השתייכות וקבלה - שירות לתועלת הציבור כמרכיב שיקומי

תמר אלמוג
שירות המבחן למבוגרים, משרד הרווחה, באר שבע

השל"צ- שירות לתועלת הציבור, הינו חלופה עונשית המוטלת על עוברי חוק, על ידי בית המשפט.

שורשי השל"צ באנגליה, במאה ה- 17, אז אפשרו למורשעים בדין להמיר את עונשם בעבודה לטובת החברה. לפני כארבעים שנה, הוענקה לבית המשפט סמכות להטיל של"צ על נאשמים שהורשעו בדין כחלופה למאסר. בהמשך, הפך השל"צ לעונש העומד ברשות עצמו.

ובישראל, חוקק חוק השל"צ בשנת 1979 ומאז 1994, מוכל בכל הארץ ומהווה אופציה עונשית בהליך הפלילי: המדובר בשעות לתועלת הציבור המבוצעות על ידי מורשעים בדין במסגרת צו של בית משפט ובפיקוח שירות המבחן.

בחקר תופעת העבריינות עומדת שאלה מרכזית: מה הופך אדם לעובר חוק? טראוויס הירשי (Travis Hirschi, 1969) בחן שאלה הפוכה: מה הופך אדם לשומר חוק? במחקרו, אשר בחן כ- 4000 בני נוער בארה"ב גילה ארבעה פרמטרים של פיקוח חברתי, הקושרים אדם לחברה בה חי וכך, מקטינים את סיכוייו להפוך למפר חוק:

  1. התקשרות(attachment) : רגישות וזיקה כלפי זולתו.
  2. מחויבות ((commitment: נכונות להשקיע משאבים בפעילות נורמטיבית.
  3. מעורבות (involvement): פעילות נורמטיבית, הלכה למעשה.
  4. אמונה (believe): אמונה בצדקת הערכים החברתיים.

מחקרים הוכיחו קשרים בין תחושת שייכות לחברה, התקשרות בטוחה, קבלה חברתית ולכידות משפחתית גבוהה, לאימוץ אורח חיים נורמטיבי (אדלשטיין, 2007, מרגלית, 2014, פורת- זינמן, 2009, Tanbman- Ben Ari & Milkulincer, 2007).

בהרצאה המוצעת, יודגם כיצד מהווה השל"צ, גורם המסייע למבצעיו להתחבר לקהילה בה חיים, לקדם מעורבותם בפעילות המסייעת לאחר וליצור מחויבות חברתית. חיזוק תחושת השייכות לסביבתה המשפחתית והחברתית, מהווה גורם ממנף ומדרבן לרכישת דפוסי התנהלות נורמטיביים, לחיזוק הרצון למעורבות קהילתית וכתוצאה מכך, להקטין את הסיכוי לרצדיביזם.

Powered by Eventact EMS